• Viitanen tillsätter en utredningsman för att lösa frågan om presstödet

  Pressmeddelande 17.12.2013

  Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen vill utreda under vilka villkor pressen skulle kunna stödas i medias brytningsskede och vilka effekter det stöd som föreslås skulle medföra för...

  viestintä 2013 Pia Viitanen
 • Beredningen av flygtrafikstrategin fortsätter

  Pressmeddelande 17.12.2013

  Kommunikationsministeriet inledde beredningen av flygtrafikstrategin i september 2012. Strategin borde bli klar i slutet av 2014. Arbetsgruppen som ansvarar för beredningen gav den 17 december en...

  liikenne 2013
 • Den inhemska tidningspressens framtid ska tryggas

  Pressmeddelande 17.12.2013

  Delegationen för tidningsärenden som är tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår 18 åtgärder för att också i framtiden garantera produktionen av inhemskt medieinnehåll av hög kvalitet.

  viestintä 2013
 • Ollilas arbetsgrupp: Försök banar väg för kilometerbeskattning

  Pressmeddelande 16.12.2013

  En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet anser att man i beskattningen av bilismen i Finland bör införa ett system med kilometerskatt. Arbetsgruppen föreslår att man går vidare genom...

  liikenne älykäs liikenne 2013
 • Åtgärdsprogram för grön ICT

  Pressmeddelande 13.12.2013

  I kärnan för kommunikationsministeriets första åtgärdsprogram för grön ICT står energieffektivitet, hållbar utveckling och uppdaterad forskningsdata.

  viestintä Kide-ohjelma 2013 Pia Viitanen
 • En ny miljöstrategi för trafiken

  Pressmeddelande 13.12.2013

  Kommunikationsministeriet vill med den nya miljöstrategin för trafiken uppnå en hållbar och tekniskt framstegsvänlig trafik. Metoderna är koncentrerade på utsläppssnål fordonsteknologi och...

  liikenne 2013
 • Utfärdande av normer för transport av farliga ämnen blir Trafis ansvar

  Pressmeddelande 12.12.2013

  Utfärdandet av tekniska föreskrifter och normer gällande transport av farliga ämnen (TFÄ) i fråga om väg- och järnvägstransporter överförs från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket...

  liikenne VAK - vaarallisten aineiden kuljetus 2013
 • Större valfrihet i besiktningen

  Pressmeddelande 12.12.2013

  Utbudet av och tillgången på besiktningstjänster samt besiktningsverksamheten förbättras. På lång sikt anses reformen dessutom ha en positiv effekt också på de priser som konsumenterna får betala...

  liikenne 2013
 • Körkortsundervisningen med undervisningstillstånd ändras vid årsskiftet

  Pressmeddelande 12.12.2013

  Efter årsskiftet kan den som har undervisningstillstånd ge heltäckande grundläggande undervisning som leder till förarutbildning. I och med ändringen slopas kravet på gemensam undervisning med...

  liikenne 2013 katsastus
 • Förbättringar utlovas i mobiltelefonernas hörbarhet i tåg

  Pressmeddelande 11.12.2013

  Järnvägstrafikens aktörer och teleföretagen har utrett metoder att förbättra hörbarheten för mobiltelefonerna i tåg. Problem som förekommit har bland annat varit avbrott i förbindelserna och att...

  viestintä 2013 Pia Viitanen
 • Informationsutbytet om trafikbrott och -förseelser ska bli effektivare

  Pressmeddelande 5.12.2013

  Europeiska unionen vill effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet om trafikförseelser inom unionens område. Målet är att förbättra utredningen och verkställandet av påföljderna i...

  liikenne 2013
 • Försök med elektroniska tjänster i trafiken inleds

  Pressmeddelande 15.11.2013

  Kommunikationsministeriet har inlett ett försöksprojekt med elektroniska tjänster i trafiken för åren 2014-2015. Försökets avsikt är att främja uppkomsten av en konsumentmarknad för elektroniska...

  liikenne älykäs liikenne 2013 Merja Kyllönen
 • Miljöstöd för fartyg lediga att sökas i en andra omgång

  Pressmeddelande 14.11.2013

  Kommunikationsministeriet förklarar investeringsstöd för att förbättra miljöskyddet för havsgående fartyg lediga att sökas. Nu ledigförklaras den del av miljöstödet som återstår efter den första...

  liikenne 2013
 • Framtidens flygplatsnät utvärderas

  Pressmeddelande 12.11.2013

  Arbetet med den flygtrafikstrategi som kommunikationsministeriet håller på att bereda är nu framme vid en utvärdering av flygplatsnätet. Den kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen...

  liikenne liikennepoliittinen selonteko 2013 Merja Kyllönen
 • Lagenlig övervakning av metrotrafiken

  Pressmeddelande 11.11.2013

  En arbetsgrupp som har utrett säkerheten inom metrotrafiken föreslår att metrotrafiken ska regleras i lag. Målet är en så hög och enhetlig service- och säkerhetsnivå som möjligt.

  liikenne metro 2013
 • Undervisning med undervisningstillstånd oberoende av bilskoleundervisning, åtstramning av lärarprovet

  Pressmeddelande 31.10.2013

  Regeringen föreslår att grundläggande undervisning med undervisningstillstånd för körkort kan ges utan bilskola. Också undervisning med undervisningstillstånd för moped och motorcykel kunde inledas...

  liikenne 2013
 • Statsrådet beviljade 15 nya radiotillstånd

  Pressmeddelande 31.10.2013

  Statsrådet har beviljat 15 nya regionala och lokala koncessioner för radioverksamhet.

  viestintä radio 2013
 • Auktionen av 4G-frekvenser avgjord till fördel för DNA, Elisa och TeliaSonera

  Pressmeddelande 30.10.2013

  Auktionen av frekvenser för den nya generationens mobila bredband avslutades den 30 oktober.

  viestintä taajuuspoliittinen selonteko 2013 Pia Viitanen
 • Finland förutsätter väl övervägda åtgärder för utvecklingen av EU:s kommunikationsmarknad

  Pressmeddelande 24.10.2013

  Finland förhåller sig reserverat till Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk...

  viestintä 2013
 • Klockorna ställs om till normaltid inkommande veckoslut

  Pressmeddelande 24.10.2013

  Sommartiden tar slut och vi går över till vintertid, alltså normaltid, natten mellan inkommande lördag och söndag. Visarna flyttas en timme bakåt söndagen den 27 oktober på morgonnatten kl 4.00.

  liikenne 2013