Kommunikationsminister Timo Harakka

Timo Harakka, kommunikationsminister

  • Kommunikationsminister 10.12.2019-
  • Magister i teatervetenskap, redaktör, riksdagsledamot
  • Finlands Socialdemokratiska Parti
  • Födelsedatum och födelseort: 31.12.1962 Helsingfors
  • Hemort: Helsingfors

Kontaktinformation

Ministerns sekreterare

Riitta Mäkelä
tfn 0295 342 321

Statssekreterare

Pilvi Torsti
tfn 0295 342 185

Specialmedarbetare

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare
trafikpolitik
tfn 050 478 1027

Johanna Juselius, specialmedarbetare
klimat- och miljöpolitik, EU-ärenden och internationella ärenden
tfn 0295 342 141

Antti Malste, specialmedarbetare
kommunikations- och mediepolitik, digitalisering
tfn 050 400 1628