Hoppa till innehåll
Media

Aktuellt

Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM.

Finland fick europeiskt trafiksäkerhetspris för betydande framsteg i vägtrafiksäkerheten

Pressmeddelande 19.06.2024 13.41
Finland har tilldelats European Transport Safety Councils (ETSC) trafiksäkerhetspris 2024. Utmärkelsen beviljades för långvarigt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete samt för en omfattande strategi och åtgärder för att förbättra säkerheten för alla vägtrafikanter. Finland tilldelades priset för första gången.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer.