Hoppa till innehåll
Media

Aktuellt

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

EU:s transport- och telekommunikationsministrar samlas i Luxemburg

Pressmeddelande 01.06.2023 08.43

Transportrådet behandlar säkerheten inom vägtrafiken

I transportrådet behandlas två förslag som ingår i det vägsäkerhetspaket som Europeiska kommissionen lade fram i mars 2023. Dess syfte är att bidra till att förebygga dödsfall i trafiken och minska allvarligt skadade i vägtrafiken i EU.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer.