Vision och värderingar

Vision

Hållbar tillväxt, välfärd och säkerhet genom information och framtidens förbindelser.

Värderingar

Rättvisa

Vi värdesätter varandra. Vi är öppna och jämlika. Vi löser meningsskiljaktigheter genom att lyssna på alla. Vi följer de regler vi gemensamt kommit överens om.

Mod

Vi är föregångare och vågar lösgöra oss från det gamla. Vi bär rakryggat vårt ansvar. Vi skapar framtiden.

Samarbete

Våra uppdrag är gemensamma. Vi utbyter information öppet, på eget initiativ och i tid. Vi värdesätter varandras arbete. Vi lyssnar på intressenter och erbjuder dem en möjlighet att påverka.