Tjänstemannaledningen

De uppgifter som ministeriets ledning svarar för fastställs i arbetsordningen. I sitt arbete styrs ledningen av ministeriets värderingar. Ministeriets tjänstemannaledning består av kanslichefen, överdirektörerna och kommunikationsdirektören.

Minna Kivimäki, Kanslichef

Minna Kivimäki

Kanslichef

Telefon 0295 342 389
 

 

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, överdirektör Avdelningen för tjänsteproduktion

Olli-Pekka Rantala

Avdelningschef, överdirektör 
Avdelningen för koncersstyrning

Telefon 0295 342 585
Mobiltelefon 050 344 3400
 

Laura Eiro, Avdelningschef, överdirektör Avdelningen för information och säkerhet

Laura Eiro

Avdelningschef, överdirektör
Avdelningen för information och säkerhet

Telefon 0295 342 166
Mobiltelefon 0400 969 293
 

Sabina Lindström, avdelningschef, överdirektör Nätavdelningen

Sabina Lindström

Avdelningschef, överdirektör
Avdelningen för nät och tjänsteproduktion

Telefon 0295 342 576
Mobiltelefon 040 527 6103
 

 

Marjo Jäppinen

Kommunikationsdirektör, enhetschef 
Ministeriets kommunikation

Telefon 0295 342 329
Mobiltelefon 040 080 4730

 

 

Silja Pasanen, Enhetsdirektör för internationella ärendenSilja Pasanen

Enhetsdirektör för internationella ärenden

Telefon 0295 342 059
Mobiltelefon 050 501 7454