Tjänstemannaledningen

De uppgifter som ministeriets ledning svarar för fastställs i arbetsordningen. I sitt arbete styrs ledningen av ministeriets värderingar. Ministeriets tjänstemannaledning består av kanslichefen, överdirektörerna och kommunikationsdirektören.

Minna Kivimäki, Kanslichef

Minna Kivimäki

Kanslichef

Telefon 0295 342 389
Twitter @Kivimakim

 

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, överdirektör Avdelningen för tjänsteproduktion

Olli-Pekka Rantala

Avdelningschef, överdirektör 
Avdelningen för koncersstyrning

Telefon 0295 342 585
Mobiltelefon 050 344 3400
Twitter @op_rantala

Laura Eiro, Avdelningschef, överdirektör Avdelningen för information och säkerhet

Laura Eiro

Avdelningschef, överdirektör
Avdelningen för information och säkerhet

Telefon 0295 342 166
Mobiltelefon 0400 969 293
Twitter @EiroLaura

Sabina Lindström, avdelningschef, överdirektör Nätavdelningen

Sabina Lindström

Avdelningschef, överdirektör
Avdelningen för nät och tjänsteproduktion

Telefon 0295 342 576
Mobiltelefon 040 527 6103
Twitter @LindstromSabina

 

 

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, enhetschef Ministeriets kommunikationSusanna Niinivaara

Kommunikationsdirektör, enhetschef 
Ministeriets kommunikation

Telefon 0295 342 330
Mobiltelefon 040 081 6187
Twitter @SNiinivaara

 

Silja Pasanen, Enhetsdirektör för internationella ärendenSilja Pasanen

Enhetsdirektör för internationella ärenden

Telefon 0295 342 059
Mobiltelefon 050 501 7454
Twitter @silja_pasanen