Beredskapsärenden vid kommunikationsministeriet

  1. Tryggande av kontinuerliga transporter
  2. Säkerställande av fungerande elektroniska informations- och kommunikationssystem

1. Tryggande av kontinuerliga transporter

Kommunikationsministeriet säkerställer kontinuiteten inom både inrikes- och utrikestransporter. Ministeriet upprätthåller beredskap för att i störningssituationer reagera flexibelt och ta i bruk reservsystem. I undantagsförhållanden vidtar ministeriet åtgärder för att styra resurserna, se till att nödvändig transportmateriel finns att tillgå, trygga transporterna samt säkerställa att de transportlogistiska kedjorna fungerar.

2. Säkerställande av fungerande elektroniska informations- och kommunikationssystem

Kommunikationsministeriet ser till att kommunikationstjänsterna, kommunikationsnäten samt andra funktioner i informations- och kommunikationssystemet som är livsviktiga för samhället inte äventyras på grund av störningar i informations- och kommunikationssystemet.