Gemensamt personuppgiftsansvar

Gemensamt personuppgiftsansvariga är personuppgiftsansvariga som tillsammans fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. De gemensamt personuppgiftsansvariga ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen. De gemensamt personuppgiftsansvariga ska gemensamt komma överens om vars och ens ansvarsområden för att fullgöra skyldigheterna enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Mer information om gemensamt personuppgiftsansvar och deras ansvarsområden finns i dataskyddsbeskrivningen i samband med respektive behandlingshelhet.

Kommunikationsministeriet och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga när kommunikationsministeriet behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem. Mer information om gemensamt personuppgiftsansvar finns på statsrådets webbplats

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen är gemensamt personuppgiftsansvariga när kommunikationsministeriet behandlar personuppgifter i den tolvåriga riksomfattande trafiksystemplanen enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). Mer information finns i dataskyddsbeskrivningen därom på webbplatsen Behandlingen av personuppgifter vid kommunikationsministeriet.