Förvaltningsområdet

  1. Transport- och kommunikationsverket
  2. Trafikledsverket
  3. Meteorologiska institutet
  4. Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab
  5. Rundradion Ab
  6. Cinia Ab
  7. Flygbanan Ab
  8. Västbanan Ab
  9. Östbanan Ab

1. Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket Traficom, logo.

Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Traficom stöder hållbar utveckling och snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället till exempel genom experiment inom automation och robotik för trafik, transport och kommunikation. Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation.

2. Trafikledsverket

Trafikledsverket Väylä, logo

Trafikledsverket svarar för utveckling och underhåll av statens vägnät, järnvägar och vattenleder. Trafikledsverket har också hand om servicenivån inom transportsektorn och deltar i samordningen av trafiken och markanvändningen. Genom sitt uppdrag främjar Trafikledsverket samhällets välfärd och näringslivets konkurrenskraft.

3. Meteorologiska institutet 

Meteorologiska institutet, logo

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

Projektwebbsidor

4. Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är en av staten helägd koncern med specialuppgifter. Ägarstyrningen av koncernen handhas av kommunikationsministeriet.

Koncernen har i uppgift att erbjuda progressiva tjänster för trafikstyrning och trafikledning samt att bära ansvaret för att säkerställa säkerheten och smidigheten i trafiken i alla trafikformer. Den svarar också för att samla in, förvalta och utnyttja information i samband med styrningstjänsterna.

Dotterbolagen och deras ansvarsområden

Fintraffic Järnväg Ab svarar för styrning och förvaltning av järnvägstrafiken. Fintraffic Väg Ab svarar för styrning och förvaltning av vägtrafiken. Fintraffic Sjötrafikledning Ab svarar för styrning och förvaltning av sjötrafiken. Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab svarar för flygtrafiktjänster.

5. Rundradion Ab

YLE, Rundradion Ab, logo

Ministeriets förvaltningsområde inbegriper också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt. 

6. Cinia Ab

Cinia Ab, logo

Cinia Oy erbjuder datanätverks-, programvaru- och cybersäkerhetslösningar. Företagets kunder, är inhemska och utländska operatörer som upprätthåller för samhället livsviktiga nätverk och tjänster.

7. Flygbanan Ab

Flygbanan Ab har till uppgift att planera en flygplatsbana från Böle via Helsingfors-Vanda flyg-plats till Kervo fram till byggberedskap.

Finska statens andel uppgår i bolaget till 70 procent. Förutom finska staten är också Helsingfors, Vanda och Lahtis delägare i bolaget.

8. Västbanan Ab

Västbanan Ab har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo fram till byggstarten.  

Finska statens andel uppgår i bolaget till 51 procent. Förutom finska staten är också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

9. Östbanan Ab

Östbanan Ab har till uppgit att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola fram till byggstarten.

Finska statens andel uppgår i bolaget till 51 procent. Förutom finska staten är också Borgå, Kouvola, Helsingfors, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Kajana, Idensalmi, Siilinjärvi, Lieksa, Kitee, Nurmes, Lapinlahti, Suonenjoki, Mäntyharju, Askola, Parikkala, Taipalsaari, Rautjärvi, Lappträsk och Mörskom delägare i bolaget.

Video: Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)