Hallinnonala

  1. Liikenne- ja viestintävirasto
  2. Väylävirasto
  3. Ilmatieteen laitos
  4. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
  5. Yleisradio Oy
  6. Cinia Oy
  7. Lentorata Oy
  8. Länsirata Oy
  9. Itärata Oy

1. Liikenne- ja viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, logo

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

2. Väylävirasto

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Väylävirasto huolehtii myös liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä edistää näin yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

3. Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos, logo

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

Hankesivustot

4. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet

Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Tie Oy vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta.
Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa lennonvarmistuksesta.

5. Yleisradio Oy

Yleisradio Oy, logo

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

6. Cinia Oy

Cinia Oy,logo

Cinia Oy tarjoaa tietoverkko-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuusratkaisuja. Yhtiön asiakkaina on koti- ja ulkomaisia, yhteiskunnan elintärkeitä verkkoja ja palveluita ylläpitäviä toimijoita.

7. Lentorata Oy 

Lentorata Oy:n tehtävänä on suunnitella Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkeva Lentorata rakentamisvalmiuteen saakka.

Suomen valtion osuus yhtiössä on 70 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Helsinki, Vantaa ja Lahti.

8. Länsirata Oy

Länsirata Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

9. Itärata Oy

Itärata Oy:n tehtävänä on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 

Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Yhtiössä ovat osakkaina lisäksi Porvoo, Kouvola, Helsinki, Lappeenranta, Kuopio, Mikkeli, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Kajaani, Iisalmi, Siilinjärvi, Lieksa, Kitee, Nurmes, Lapinlahti, Suonenjoki, Mäntyharju, Askola, Parikkala, Taipalsaari, Rautjärvi, Lapinjärvi ja Myrskylä.

Video: Hallinnonala viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Hallinnonala viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)