Visio ja arvot

Visio

Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä.

Arvot

Oikeudenmukaisuus

Arvostamme toisiamme. Olemme avoimia ja tasapuolisia. Selvitämme eri näkemykset kuulemalla kaikkia. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Rohkeus

Olemme edelläkävijöitä, uskallamme irrottautua myös vanhasta. Kannamme suoraselkäisesti vastuumme. Luomme tulevaisuutta.

Yhteistyö

Asiamme ovat yhteisiä. Vaihdamme tietoa avoimesti, aloitteellisesti ja ajoissa. Arvostamme toistemme työtä. Kuuntelemme sidosryhmiä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa.