Hankkeet ja säädösvalmistelu

Tämän osion sisältö

Tähän osioon on koottu tietoja ministeriössä meneillään olevista hakkeista. Pääset tarkastelemaan hankkeita sivun vasemman laidan otsikoiden kautta. Osion tiedot tuotetaan automaattisesti valtioneuvoston hanketietopalveluun, valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään ja oikeusministeriön Lausuntopalveluun tallennettujen tietojen perusteella.

Ministeriön kirjaamo ([email protected].) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

Tämän sivun sisältö

Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Tiedot tuotetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolle syötettyjen tietojen perusteella.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä. Palvelu helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Vireillä olevat lausuntopyynnöt

Lausuntopalvelussa ei ole meneillään LVM:n lausuntopyyntökierroksia.