Avoimet työpaikat

Täältä löydät tiedot liikenne- ja viestintäministeriön avoimista työpaikoista. Kun sivu on tyhjä, paikkoja ei ole haettavana.

Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti Valtiolle.fi-palveluun syötettyjen tietojen perusteella. Valtiolle.fi on valtionhallinnon sähköinen rekrytointijärjestelmä.

Rekrytointiprosessin nopeuttamiseksi hakemukset avoinna oleviin virkoihin tai tehtäviin toivotaan ensisijaisesti Valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Ministeriö työnantajana

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä länsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liikentoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme avoimiin tehtäviimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Meillä työskentelee noin 180 ministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.

 • Ylitarkastaja (sähköisen viestinnän tietosuoja)
  26.5.2023 0.00

  Nyt haemme asiantuntevaan joukkoomme ministeriön tieto- ja turvallisuusosaston tietoliiketoimintayksikköön ylitarkastajaa ajalle 1.9.2023-30.4.2025. Määräaikaisen virkasuhteen perusteena on sijaisuus. Ylitarkastajana pääasiallisiin tehtävi...

  Avoimet työpaikat
 • Erityisasiantuntija
  19.5.2023 0.00

  Nyt haemme verkko-osaston verkkojen hallinta- ja paikannusyksikköön erityisasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen, joka alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.7.2024 asti. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus. Määräaikainen virkasuhde on...

  Avoimet työpaikat
 • Suunnittelija
  15.5.2023 0.00

  Nyt haemme asiantuntevaan joukkoomme konserniohjausosaston vaikutusarviointi- ja kehitysyksikköön suunnittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.7.2023-30.6.2025. Määräaikaisuuden perusteena on työn luonne; päästökauppadirektiivin k...

  Avoimet työpaikat