Hyppää sisältöön
Media

Ajankohtaista

Henkilö tarkkailee näyttöjä rautatieliikenteen ohjauspalvelukeskuksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Selvitys datanhallinta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta julkaistu

Tiedote 26.05.2023 16.26
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan 23.6.2022. Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä ja se toteuttaa EU:n datastrategian tavoitteita yhdessä muiden digitaalista toimintaympäristöä koskevien säädösten kanssa. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.