Ajankohtaista

 • Selvitys datanhallinta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta julkaistu

  Tiedote 26.05.2023 16.26
  Henkilö tarkkailee näyttöjä rautatieliikenteen ohjauspalvelukeskuksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan 23.6.2022. Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä ja se toteuttaa EU:n datastrategian tavoitteita yhdessä muiden digitaalista toimintaympäristöä koskevien säädösten kanssa. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

 • Esitysluonnos teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön voimaansaattamisesta lausunnoille

  Tiedote 26.05.2023 16.12
  Alus laiturissa Vuosaaren satamassa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

  Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehty teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, eli niin kutsuttu IP-säännöstö (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel) on keskeinen merellä tapahtuvassa offshore-toiminnassa kuten merituulivoimaloiden rakentamisessa ja huoltotoimissa, joissa tarvitaan runsaasti ammattitaitoista henkilöstöä.

 • Kansliapäällikkö Minna Kivimäki vaikuttamismatkalle Lontooseen ja Rabatiin

  Tiedote 23.05.2023 14.37
  Kansliapäällikkö Minna Kivimäki (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

  Suomi pyrkii saamaan paikan IMO:n neuvostoon vuosina 2024-2025. Kansliapäällikkö Kivimäki on myös ehdolla IMO:n pääsihteeriksi.

 • Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

  Tiedote 17.05.2023 16.36
  Kaivinkone ja valokuitukaapelirulla. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

  Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 30.3.2023. Ehdotuksen tavoitteena on luoda EU-tasoiset yhtenäiset hyväksyntäsäännöt liikkuville työkoneille. Liikkuvat työkoneet muodostavat laajan ryhmän koneita, jotka liikkuvat omalla käyttövoimallaan ja joita käytetään toisinaan myös tieliikenteessä, vaikka koneiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tietyllä alalla, kuten rakentamisessa, maataloudessa, kunnallisissa työtehtävissä tai erilaisten materiaalien käsittelyssä. Komission mukaan liikkuvat työkoneet ovat yksi viimeisistä ajoneuvoluokista, joiden tyyppihyväksyntäjärjestelmää ei ole yhtenäistetty.

 • Vastuullisuusraportissa arvioitiin kestävää infrastruktuuria ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintää

  Tiedote 16.05.2023 09.00
  Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä (Kuva: LVM)

  ”Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa ministeriön toiminnassa. Digitaalisilla yhteyksillä, liikenteellä ja viestinnällä on avainrooli kestävyysmurroksen toteuttamisessa”, kansliapäällikkö Minna Kivimäki sanoo.

 • Lausuntopyyntö: Sähköisen viestinnän palvelulain muutoksenhakumenettelyjen muutostarpeita arvioitu

  Tiedote 03.05.2023 16.20
  Kuva: Shutterstock.

  Arviomuistioluonnoksessa on kartoitettu sähköisen viestinnän palvelulain muutoksenhaun nykytilaa ja arvioitu muutostarpeita. Luonnoksella tuodaan sidosryhmien kommentoitavaksi alustavia toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. 

 • Raportti: Kansallinen avaruustilannekeskus edistäisi turvallisuutta

  Tiedote 03.05.2023 13.35
  Photo: Shutterstock/LVM

  Satelliittijärjestelmiin nojaavat palvelut, kuten tietoliikenne, kaukokartoitus ja paikantaminen ovat osa yhteiskunnan arkea. Satelliittijärjestelmien häiriötöntä toimintaa uhkaavat lähiavaruuden ilmiöt, avaruussään häiriöt ja satelliittien ja avaruusromun törmäykset. Lisäksi putoava avaruusromu voi aiheuttaa maan päällä vaaratilanteita.

 • Lausuntokierros: Lakimuutoksia rautatieasemien esteettömyyttä koskevan tiedonsaannin parantamiseksi

  Tiedote 02.05.2023 10.40
  Mies pyörätuolissa rautatieasemalla. Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

  Lakimuutoksilla parannettaisiin tiedonsaantia rautatieasemien esteettömyydestä. Taustalla on EU:n asetus, jossa säädetään Euroopan talousalueen rautatieasemien esteettömyystietokannasta (European Railway Station Accessibility Database, ERSAD). Tietokantaan kerättäisiin rautatieasemien esteettömyystietoa koskien esimerkiksi laiturialueita, asemien palveluita ja liityntäpysäköintiä. 

 • Saimaan kanava avataan 2.5.

  Tiedote 28.04.2023 11.19
  Matkustajavene Saimaan kanavalla kesällä 2021 (Kuva: LVM)

  Kanavavaltuutetut sopivat vuosittain pöytäkirjalla purjehduskauden pituudesta sekä liikennekauden avaamispäivästä. Asiasta päätetään Saimaan kanavan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus on kansainvälinen sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt.

 • Valtioneuvosto linjasi kantojaan viestintäinfran tehostamisesta – jäsenmaille jäätävä liikkumavaraa

  Tiedote 27.04.2023 13.11
  Tietoliikennemasto ja asutusta Parikkalassa (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

  Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen 23.2.2023. Ehdotuksen tavoitteena on edistää huippunopeiden viestintäverkkojen kustannustehokasta käyttöönottoa sekä houkutella investointeja kuituverkkoihin ja 5G-yhteyksien käyttöönottoon nykyistä paremmin. Tarkoituksena on edistää olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja uuden fyysisen infrastruktuurin yhteisrakentamista. Asetuksen on tarkoitus kumota niin kutsuttu yhteisrakentamisdirektiivi.