Liikenne- ja viestintäpolitiikka

Ministeriön tavoitteena on

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen.

Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Ministeriö ohjaa hallinnonalaa

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäministeriön ydintehtävä. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ja laitoksia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

Ministeriö vastaa myös Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n, Cinia Oy:n, Lentorata Oy:n, Länsirata Oy:n ja Itärata Oy:n omistajaohjauksesta. Yhtiöillä on yhteiskunnallisia tehtäviä.

Myös Yleisradio Oy kuuluu ministeriön hallinnonalaan. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.