Asiointi ministeriössä

  1. Kirjaamon yhteystiedot
  2. Asian saattaminen vireille
  3. Arkistointi

1. Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 34 2001 (klo 9 - 15)
Postiosoite: Liikenne- ja viestintäministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Asiakirjat voidaan jättää liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8 - 16.15).

2. Asian saattaminen vireille

Asian saa vireille lähettämällä kirjeen, hakemuksen tai muun asiakirjan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon. Sähköpostin kautta saa vireille vain asiat, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta. Sähköpostitse lähetetystä viestistä saa vastaanottokuittauksen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Lisäksi jokaisella on oikeus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla saada vahvistus siitä, käsitelläänkö ministeriössä häntä koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista sekä tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

3. Arkistointi

Arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet ministeriöön sen tehtävien johdosta tai syntyneet sen oman toiminnan tuloksena.

Ministeriön asiakirjat säilytetään seuraavasti:

  • asiakirjat vuodesta 2015 lähtien LVM:n asianhallintajärjestelmässä
  • vuotta 2015 vanhemmat asiakirjat Kansallisarkistossa

Työryhmistä, komiteoista, lautakunnista, neuvottelukunnista ja lainsäädäntö- ym. hankkeista on koottu tiedot valtioneuvoston hankesivuille vuodesta 1997 lähtien.

Asiakirjakopioista peritään kiinteän hinnan mukainen maksu, ja lisäksi laskutetaan erikseen asiakirjojen lähettämiskulut.

Asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Asiakirjoihin tutustuminen on mahdollista ministeriön tiloissa erikseen sovittuna ajankohtana.