Saavutettavuusseloste

 1. LVM.fi:n saavutettavuuden tila
 2. LVM.fi:n ei-saavutettava sisältö
 3. Impulssilvm.fi:n saavutettavuuden tila
 4. Impulssilvm.fi:n ei-saavutettava sisältö
 5. Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen
 6. Palaute ja yhteystiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii takaamaan LVM.fi- ja Impulssilvm.fi-palveluiden saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee LVM.fi- ja Impulssilvm.fi-palveluja.

1. LVM.fi:n saavutettavuuden tila

LVM.fi-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

2. LVM.fi:n ei-saavutettava sisältö

Seuraavat sisällöt eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Verkkosivustossa on 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Puutteet korjataan, kun Valtioneuvoston hallintoyksikön ministeriölle tuottamat työkalut ja asianhallinnan prosessit tuottavat saavutettavia asiakirjoja.

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja PDF-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2020 julkaistuja tiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

3. Impulssilvm.fi:n saavutettavuuden tila

Impulssilvm.fi-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

4. Impulssilvm.fi:n ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Impulssiblogien vuosilinkkilistaus ei ole johdonmukaisesti merkitty eri sivuilla (3.2.4)
 • Useiden sivujen osien kielessä ja kielimäärityksissä on puutteita (3.1.2), mm.
  • Vieraskieliset hakutulosrivit
  • Vieraskielisten artikkelien tekstit

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja podcasteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2020 julkaistuja podcasteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Palvelun käyttäjä voi pyytää sisältöä itselle saavutettavassa muodossa. Palvelun käyttäjällä on oikeus saada tukea ja neuvoja LVM.fi- ja Impulssilvm.fi-palvelujen käyttöön sähköpostiosoitteesta [email protected].

5. Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 19.8.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Efficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

6. Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen [email protected].

LVM.fi- ja Impulssilvm.fi-palveluiden saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelinnumero vaihde 0295 016 000