Henkilötietojen käsittely liikenne- ja viestintäministeriössä

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja eri tarkoituksia varten, jotta se pystyy hoitamaan toimialaansa kuuluvat tehtävänsä. Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi ja joissain tilanteissa suostumuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvoston kanslia toimivat useissa tietojärjestelmissä yhteisrekisterinpitäjinä. Lue lisää Yhteisrekisterinpitäjyys-sivulta

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta.

Tietosuojaoikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tarkemmat tiedot tietosuojaoikeuksistasi löydät Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi -sivulta

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tietoja niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ellei toisin mainita.

Emme luovuta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö
[email protected] 
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Tietosuojavastaava

Marlene Suominen
[email protected] 
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Tietosuojaselosteet

Video: Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)