Yhteisrekisterinpitäjyys

Yhteisrekisterinpitäjiä ovat rekisterinpitäjät, jotka yhdessä määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät ovat vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjät sopivat yhdessä kunkin vastuualueet yleissä tietosuoja-asetuksessa olevien velvoitteiden noudattamiseksi. Lisätietoja yhteisrekisterinpitäjyydestä ja heidän vastuualueistaan kerrotaan kunkin käsittelykokonaisuuden yhteydessä tietosuojaselosteessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä. Lisätietoja yhteisrekisterinpitäjyydestä löytyy valtioneuvoston verkkosivustolta

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisessa Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Lisätietoja löytyy sitä koskevasta tietosuojaselosteesta Henkilötietojen käsittely liikenne- ja viestintäministeriössä -sivulta.