Valmiusasiat liikenne- ja viestintäministeriössä

  1. Kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen
  2. Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnan varmistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa oman hallinnonalansa varautumistyötä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. 

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmius varmistetaan muun muassa valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin. 

1. Kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö varmistaa sekä kotimaisten että ulkomaisten kuljetusten jatkuvuuden. Ministeriö ylläpitämällä valmiutta reagoida joustavasti häiriötilanteisiin ja siirtyä varajärjestelyihin. Tähän liittyvät poikkeusoloissa toteutettavat resurssien ohjaustoimenpiteet, tarvittavan kuljetuskaluston saannin varmistaminen, kuljetusten suojaaminen sekä kuljetuslogististen ketjujen toimivuuden varmistaminen.

2. Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnan varmistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii siitä, että viestintäpalveluista, viestintäverkoista sekä muista tieto- ja viestintäjärjestelmistä riippuvaiset yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eivät vaarannu tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnan häiriöiden vuoksi.