Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tälle sivulle on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan suunnitelma- ja seurantatiedot.

LVM; Hallinnonalan tulossopimukset julkaistu (VN/32458/2021) 15.12.2021

LVM; Tilinpäätökset; julkaistu (VN/31602/2021) 2.12.2021

LVM; Tilinpäätöskannanotot; julkaistu (VN/30577/2021) 23.11.2021

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat pääluokassa 31, tuloarviot osastoissa 11 (11.19. Muut vero luonteiset tulot) ja 12 (12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala)

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa

Valtiokonttorin on antanut määräyksen ja ohjeen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta. Tämä asiakirjasivu on laadittu Valtiokonttorin ohjeen ja määräyksen mukaisesti