Förbättringar utlovas i mobiltelefonernas hörbarhet i tåg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2013 11.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Järnvägstrafikens aktörer och teleföretagen har utrett metoder att förbättra hörbarheten för mobiltelefonerna i tåg. Problem som förekommit har bland annat varit avbrott i förbindelserna och att mobilnäten orsakar störningar i GSM-R-nätet som används i tågtrafiken.

Trafikverket, Kommunikationsverket, VR, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy och teleföretagen har kommit överens om hur man ska gå vidare.

Aktörerna överlämnade den undertecknade färdplanen till bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen onsdagen den 11 december.

På initiativ av Viitanen kallade kommunikationsministeriet i början av hösten samman en rundabordsdiskussion vars syfte var att samordna åtgärderna som berör tågtrafikens säkerhet och de åtgärder som mobiltelefonernas hörbarhet kräver.

- Jag är mycket nöjd över att arbetsgruppen, som består av branschens aktörer, har beslutat att föreslå klara och konkreta åtgärder. Hörbarhetsproblemen som irriterat passagerarna måste korrigeras, säger Viitanen.

Dessutom tackar Viitanen finansutskottets trafikdelegations aktivitet i ärendet.

- Delegationen har länge lyft fram hörbarheten i tågen i olika möten och evenemang. Vi har nu fått aktörerna till samma bord för att komma överens om vad man kan göra för att korrigera situationen och hurudant samarbete det kräver, konstaterar Viitanen.

Det främsta målet är att avlägsna störningarna i järnvägarnas eget och teleföretagens kommersiella mobiltelenät. Ett av alternativen som ska undersökas är att Trafikverket och VR beslutar att börja använda VIRVE, radionätet för myndigheterna, i stället för järnvägarnas GSM-R-nät. Detta skulle lösa störningsproblemen på ett bestående sätt.

Andra alternativ för att avlägsna störningarna är filter eller dämpare som installeras i tågradiorna. Hur effektiva de är i att lösa problemet utreds ännu.

I sista hand, om det är nödvändigt, undersöker och beslutar Kommunikationsverket ifall 900-nätens effektivitet måste begränsas när det förekommer lokala störningar i GSM-R-nätet. I dylika fall bygger teleföretagen en basstation för ett annat frekvensområde, till exempel 1800 megahertz.

Kommersiella mobiltelenätens hörbarhet i tåg kan förbättras genom att installera relästationer i tågen. I dagsläget saknar nästan hälften av tågen/vagnarna fortfarande relästationer. VR, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy och teleföretagen utarbetar i början av 2014 en plan för att öka antalet relästationer i tågen. Samtidigt utreder man hur man kan lägga till nya frekvensområden till de relästationer som redan är i bruk.

Teleföretagen förbättrar hörbarheten för passagerarnas mobiler genom att bygga nya basstationer i banområdena eller i deras närhet som fungerar i så många frekvensområden som möjligt.

Trafikverket och VR erbjuder i sin tur sina master och utrymmen som platser för basstationer på rimliga villkor för teleföretagen, om det visar sig nödvändigt.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, överdirektör, 0400 788 530
Olli-Pekka Rantala, enhetschef, kommunikationsmarknaden, 050 344 3400