Viitanen tillsätter en utredningsman för att lösa frågan om presstödet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2013 12.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen vill utreda under vilka villkor pressen skulle kunna stödas i medias brytningsskede och vilka effekter det stöd som föreslås skulle medföra för mediamarknaden. Det tidsbundna stödet föreslås av kommunikationsministeriets delegation för tidningsärenden.

Juris licentiat Tuomas Harpf tillsätts som utredningsman. Harpf har mångsidig erfarenhet av mediebranschen via talrika ledningsuppgifter särskilt inom tidningsbranschen, bland annat som chefredaktör, verkställande direktör och styrelseledamot.

Utredningsmannen ska utvärdera de omfattande verkningar som stödet till pressen har på konkurrenssituationen på mediemarknaden samt utarbeta ett förslag till genomförandemodell och finansieringsnivå för det tidsbundna presstödet från staten. Utredningsmannen kan också komma med andra förslag som han anser nödvändiga för att trygga den pluralistiska informationsförmedlingen. Under arbetet kommer Europeiska unionens bestämmelser om statsstöd och lagstiftningen om yttrandefrihet att beaktas.

Den utsatta tiden för utredningen är den 4 mars 2014.

Minister Viitanen anser att budskapet i rapporten från delegationen för tidningsärenden är tydligt: - Det är ett faktum att pressen befinner sig i en trängd situation, och även om den ekonomiska situationen är ökänt spänd måste man dryfta alla lösningsmodeller.

Viitanen lyfter också fram dagspressens betydelse för förverkligandet av yttrandefriheten samt för förmedlingen av information och allmänbildning. Viitanen påminner om att läsning av dagstidningar kan påverka skolframgången.

- I PISA-undersökningen bedöms elevernas kunskaper inom tre delområden: läskunskaper, matematik och kunskaper i naturvetenskaper. I undersökningen 2009 klarade sig unga som aktivt läste dagstidningar märkbart bättre på alla tre delområden jämfört med dem som läste dagstidningar mer sällan eller inte alls, påpekar Viitanen.

Viitanen är nöjd med samarbetet mellan aktörer i tidningsbranschen och myndigheterna inom delegationen för tidningsärenden.

- Som ett resultat av samarbetet har vi nu tillgång till en täckande utredning av nuläget för pressen samt framtida utmaningar, för att inte glömma konkreta förslag på åtgärder. Jag noterar att de viktigaste åtgärderna i första hand anses vara branschens egna åtgärder för att klara sig i brytningsskedet.

Ytterligare information:

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 040 506 7676