Viitanen asettaa selvitysmiehen ratkomaan lehdistötukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2013 12.37
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen haluaa selvityttää, minkälaisin ehdoin lehdistöä voitaisiin tukea median murrosvaiheessa ja mitkä olisivat ehdotetun tuen vaikutukset mediamarkkinoihin. Määräaikaista tukea ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön lehtiasiain neuvottelukunta.

Selvitysmieheksi asetetaan oikeustieteen lisensiaatti Tuomas Harpf. Harpfilla on monipuolinen kokemus media-alalta lukuisissa johtotehtävissä erityisesti lehtialalla, muun muassa päätoimittajana, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Selvitysmiehen tulee arvioida lehdistön tukemisen vaikutukset laajasti mediamarkkinoiden kilpailutilanteeseen sekä laatia esitys valtion määräaikaisen lehdistötuen toteuttamismallista ja sen rahoitustasosta. Selvitysmies voi tehdä myös muita tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia moniarvoisen tiedonvälityksen turvaamiseksi. Työssä tulee ottaa huomioon Euroopan unionin valtiontukisäädökset ja sananvapauslainsäädäntö.

Selvityksen määräaika on 4. maaliskuuta 2014.

Ministeri Viitanen pitää lehtiasiain neuvottelukunnan raportin viestiä selkeänä: - Lehdistön ahdinko on tosiasia, ja vaikka taloustilanne on tunnetusti tiukka, nyt on pohdittava kaikkia ratkaisumalleja.

Viitanen ottaa esille myös sanomalehdistön merkityksen sananvapauden toteuttajana sekä tiedon ja sivistyksen välittäjänä. Viitanen muistuttaa sanomalehtien lukemisen vaikutuksesta koulumenestykseen.

- PISA-tutkimuksessa oppilaiden osaamista arvioidaan kolmella eri osa-alueella: lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteiden osaamisessa. Aktiivisesti sanomalehtiä lukevat nuoret menestyivät vuoden 2009 tutkimuksessa kaikilla kolmella osa-alueella merkittävästi paremmin kuin ne, jotka lukevat sanomalehtiä harvemmin tai eivät lainkaan, Viitanen huomauttaa.

Viitanen on tyytyväinen yhteistyöhön lehtialan toimijoiden ja viranomaisten välillä lehtiasiain neuvottelukunnassa.

- Yhteistyön tuloksena meillä on nyt käsillä kattava selvitys lehdistön nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista unohtamatta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Panen merkille, että tärkeimpinä toimenpiteinä nähdään ensisijaisesti alan omat toimet median murroksesta selviämiseksi.

Lisätietoja

erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 040 506 7676

Pia Viitanen