Miljöstöd för fartyg lediga att sökas i en andra omgång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2013 11.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet förklarar investeringsstöd för att förbättra miljöskyddet för havsgående fartyg lediga att sökas. Nu ledigförklaras den del av miljöstödet som återstår efter den första ansökningsomgången, det vill säga ca 11 miljoner euro. Den nya ansökningsomgången inleds den 14 november. Ansökan med bilagor ska lämnas till Kommunikationsministeriet senast den 13 december 2013.

Kommunikationsministeriet beviljade i början av september sex rederier och 22 av deras fartyg statsunderstöd för investeringar som görs i efterhand för att höja nivån på miljöskyddet.

De beviljade stödens totalbelopp var ca 19 miljoner euro. I statsbudgeten för 2013 finns en fullmakt på 30 miljoner euro för miljöstöd för fartygsinvesteringar.

Investeringsstöd kan beviljas för sådana tekniska lösningar som gör det möjligt att ta i bruk alternativa bränslen eller att minska bränsleutsläppen från fartyg. Till exempel svavelskrubbrar och motsvarande tekniker för att rena avgasutsläpp anses vara berättigade till stöd.

Investeringarna ska genomföras före utgången av 2014.

I bedömningen av ansökningarna beaktas de faktiska investeringskostnaderna samt de årliga extra kostnaderna för och avkastningen på investeringen under de fem första åren efter det att investeringen tagits i bruk.

Ytterligare information
Tero Jokilehto, enhetschef, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2568