Alusten ympäristötukien toinen kierros käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2013 11.03
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö laittaa hakuun merialusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien ensimmäiseltä hakukierrokselta jakamatta jääneen osan. Uudelleen haettava summa on noin 11 miljoonaa euroa. Uusi hakukierros käynnistyy 14.11. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa liikenne- ja viestintäministeriöön viimeistään 13.12.2013 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi syyskuun alussa kuudelle varustamolle ja näiden 22 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin.

Myönnettyjen avustusten kokonaissumma oli noin 19 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 valtion budjetissa on 30 miljoonan euron valtuutus alusinvestointien ympäristötukiin.

Investointitukea voidaan myöntää sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joilla voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä. Tällaisiksi laitteiksi katsotaan esimerkiksi erilaiset rikkipesurit sekä muut vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat.

Investoinnit on toteutettava vuoden 2014 loppuun mennessä.

Arvioinnissa otetaan huomioon varsinaisten investointikustannusten lisäksi vuotuiset lisäkustannukset ja lisätuotot viiden vuoden ajalta investoinnin käyttöönoton jälkeen.

Lisätietoja
Yksikön päällikkö, erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568