Körkortsundervisningen med undervisningstillstånd ändras vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 13.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Efter årsskiftet kan den som har undervisningstillstånd ge heltäckande grundläggande undervisning som leder till förarutbildning. I och med ändringen slopas kravet på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever i bilskolan även i annan undervisning med undervisningstillstånd.

Kraven gällande den gemensamma undervisningen i bilskolan slopas även för undervisningstillstånd som beviljats innan lagen träder i kraft.

Riksdagen begränsade antalet undervisningstillstånd ännu striktare än regeringen föreslagit i sin proposition. I fortsättningen kan sökanden beviljas högst tre undervisningstillstånd under tre år för att undervisa andra än nära släktingar och personer som han eller hon är vårdnadshavare för. Gällande till exempel undervisning av familjemedlemmar är antalet undervisningstillstånd inte begränsat.

Även kraven för godkännande av det fordon som används i körundervisningen ändrades. En ändringsbesiktning krävs endast om det måste finnas körkontrollsutrustning för läraren i det fordon som används i undervisningen. I praktiken slopas kraven på ändringsbesiktning för mopeder och motorcyklar även i bilskoleundervisningen.

Författningsändringarna gäller den grundläggande undervisningen för körkort för kategori B. Undervisningen i övningsdelen och fördjupningsdelen sker fortfarande i bilskolan eller med undervisningstillstånd, om tillståndsinnehavaren har ett trafiklärartillstånd enligt körkortslagen.

Regeringen föreslog den 12 december 2013 att ändringarna av körkortslagen om undervisning med undervisningstillstånd ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

Till följd av ändringarna utvecklas provet för undervisningstillståndslärare så att det bättre än tidigare beaktar kraven på undervisningen och trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsverket Trafi ansvarar för innehållet i och utvecklingen av provet. På Trafis webbtjänst finns även material som stöder undervisningen.

Riksdagen fattade beslut om totalreformen av körkortslagstiftningen under föregående regeringsperiod, i januari 2011. Lagen trädde delvis i kraft i juni 2011 och i sin helhet i januari 2013. År 2013 ändrades bland annat bestämmelserna om förarutbildningen för körkort för personbil (körkort för kategori B) och om indelningen av denna i faser.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571