Framtidens flygplatsnät utvärderas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2013 16.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Arbetet med den flygtrafikstrategi som kommunikationsministeriet håller på att bereda är nu framme vid en utvärdering av flygplatsnätet. Den kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen diskuterade flygtrafikstrategin och gav ministeriet råd för den fortsatta beredningen av strategin den 12 november.

Flygplatsnätets effekter ska bedömas och bedömningen blir klar i mars 2014. I bedömningen gör man en bred utredning av det finska flygplatsnätets ekonomiska, sociala, trafikmässiga samt miljö- och säkerhetseffekter fram till år 2030. Det går att utarbeta politiska riktlinjer för flygplatsnätet under ramförhandlingarna våren 2014.

Flygtrafikstrategin blir klar i sin helhet före utgången av 2014. Mellanrapporten blir klar i slutet av 2013. Syftet med flygtrafikstrategin är att utreda framtidsutsikterna för den finska flygtrafiken och bedöma det finska flygplatsnätet särskilt med tanke på områdenas tillgänglighet.

Ytterligare information:
Sarianne Hartonen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, tfn 040 837 8794