Undervisning med undervisningstillstånd oberoende av bilskoleundervisning, åtstramning av lärarprovet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2013 13.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att grundläggande undervisning med undervisningstillstånd för körkort kan ges utan bilskola. Också undervisning med undervisningstillstånd för moped och motorcykel kunde inledas utan gemensam undervisning i bilskolan.

Enligt propositionen behöver mopeder och motorcyklar som används i undervisningen inte genomgå ändringsbesiktning för att godkännas som övningsfordon och övningsfordon kan bytas ut utan att tillståndet ändras. Övningsfordonet ska dock uppfylla de lagstadgade kraven. Dessutom skulle körrätten för vilken undervisning ges antecknas i undervisningstillståndet.

Regeringen skulle begränsa mängden undervisningstillstånd så att en person kunde beviljas högst sex undervisningstillstånd under tre år. Undervisning som sker inom familjen skulle inte påföras kvantitativa begränsningar. Genom att begränsa antalet elever vill regeringen hindra att den grå ekonomin uppstår inom körundervisningsmarknaden.

För att säkra förarundervisningens kvalitet föreslår regeringen att innehållet i provet för undervisningstillståndslärare utvidgas och provets bedömning stramas åt. Syftet är att i provet framhäva trafiksäkerheten och fästa större uppmärksamhet än för nuvarande på undervisningskraven.

Regeringen uppskattar att genom att avstå från bilskoleundervisningens krav kommer undervisningskostnaderna för grundläggande undervisning för kategori B med undervisningstillstånd att sjunka i genomsnitt med 650 euro. Prissänkningen består av gemensam undervisning i bilskola och undervisning i körning under svåra förhållanden. Bilskolor och bilskolebranschen kan på grund av ändringen påföras kostnader med anledning av utbildnings- och materialinvesteringar som görs för att ta i bruk en ny förarutbildningsmodell.

Den 31 oktober 2013 gav regeringen proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av körkortslagen. Avsikten är att lagen om undervisning med undervisningstillstånd ska träda i kraft i början av år 2014.

Förarutbildningen i sin helhet under förstoringsglaset

Vid sidan av ändringen av lagen om undervisning med undervisningstillstånd har man för avsikt att undersöka ändringsbehoven av förarutbildningen och bestämmelserna om förarnas yrkeskompetens så att bestämmelserna fungerade på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt. Det främsta målet är att förbättra trafiksäkerheten av nya förare i trafiken.

Syftet med undersökningen är att skapa undervisnings- och forskningsmodeller genom att jämföra utvecklingsförslag för förarutbildningen och bedöma deras inverkan.

Arbetet med undersökningen sker i huvudsak i en arbetsgrupp av tjänstemän. Syftet är att i januari-februari 2014 ordna tillfällen under vilka medborgarnas åsikter kan framföras och bli uppmärksammade.

Arbetsgruppen har inlett sitt arbete och det ska vara klart senast i slutet av februari 2014.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367