Auktionen av 4G-frekvenser avgjord till fördel för DNA, Elisa och TeliaSonera

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2013 14.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Auktionen av frekvenser för den nya generationens mobila bredband avslutades den 30 oktober.

Vinnare i auktionen av frekvensområdet 800 MHz är DNA Oyj, Elisa Oyj och TeliaSonera Finland Oyj. Auktionen ger staten 108,010 miljoner euro i inkomster. Auktionen pågick i över nio månader.

De vinnande anbuden är:

DNA Oy

Block FDD1: 16 900 000 e
Block FDD2: 16 670 000 e

Elisa Oyj

Block FDD5: 16 670 000 e
Block FDD6: 16 670 000 e

TeliaSonera Finland Oyj

Block FDD3: 22 200 000 e
Block FDD4: 18 900 000 e

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen är nöjd över att auktionen äntligen är slutförd.

- Det var beklagligt för alla parter att auktionen drog ut på tiden. Utifrån denna erfarenhet kommer reformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation, det vill säga informationssamhällsbalken, att beredas så att ett liknande dröjsmål inte är möjligt i kommande auktioner, säger Viitanen.

- Kommunikationspolitiskt sett är det viktigt att frekvensområdet 800 MHz kan tas i bruk av det mobila bredbandet så att de snabba 4G-förbindelserna blir tillgängliga i hela Finland, framhåller Viitanen.

Statsrådet beviljar vinnarna i auktionen koncessioner för 20 år. Koncessionerna beviljas för hela landet med undantag av landskapet Åland.

Affärsverksamheten i frekvensområdet får inledas den 1 januari 2014. Koncessionshavaren ska inleda koncessionsenlig verksamhet senast inom två år från koncessionsperiodens början.

Mobilnätet ska byggas så att det täcker 95 procent av befolkningen i Fastlandsfinland inom tre år från koncessionsperiodens början och 97 eller 99 procent av befolkningen i Fastlandsfinland inom fem år från koncessionsperiodens början.

Ytterligare information

Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, 050 344 3400
Jarno Ilme, direktör, Kommunikationsverket, 0295 390 574
Asta Sihvonen-Punkka, generaldirektör, Kommunikationsverket, 0295 390 400

Pia Viitanen