Beredningen av flygtrafikstrategin fortsätter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2013 12.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inledde beredningen av flygtrafikstrategin i september 2012. Strategin borde bli klar i slutet av 2014. Arbetsgruppen som ansvarar för beredningen gav den 17 december en lägesrapport då arbetet framskridit halvvägs. Lägesrapporten är framför allt en översikt över det arbete som hittills gjorts och rapporten fokuserar särskilt på flygplatsnätet och på servicenivån inom flygtrafiken. I lägesrapporten konstateras att servicenivån inom fjärrtrafiken inom persontrafiken måste ses som en helhet ur hela kollektivtrafiksystemets synvinkel. Det kan vara möjligt att trygga och till och med att förbättra den nuvarande servicenivån också under sådana omständigheter där flygplatsnätet är mer begränsat än nu, om stora passagerarströmmar som är samlade till större helheter lockar flygbolagen till att erbjuda tätare turer eller lämpligare tidtabeller. Arbetsgruppen konstaterar att flygplatsen i sig inte är ett självändamål, utan med hjälp av den skapar man förutsättningar för utbudet av flygtrafiktjänster. Flygbolagen bestämmer själv utifrån en kommersiell grund vart, hur mycket och på vilka villkor det är ändamålsenligt för flygbolagen att ordna flygförbindelser. Helsingfors-Vanda flygplats har i trafiken mellan Asien och Europa blivit en av de största knutpunkterna för flygen mellan de olika kontinenterna. Konkurrensen om passagerarna i den internationella flygtrafiken blir ändå hårdare bland annat efter att flygplatsen S:t Petersburg-Pulkovo öppnat en ny terminal.

Statsrådets beslut i augusti 2013 om att kapitalisera Finavia med 200 miljoner euro är ett viktigt beslut för att man på Helsingfors-Vanda flygplats kan inleda omfattande utvecklings- och utvidgningsinvesteringar för att bevara och förbättra konkurrenskraften för Helsingfors-Vanda flygplats.

Beredningen av flygtrafikstrategin går vidare med att en konsekvensbedömning utarbetas. I konsekvensbedömningen är avsikten att man ska bedöma vilka konsekvenserna är för den regionala nåbarheten med de olika alternativen för flygplatsnätet. Konsekvensbedömningarna görs så att det är möjligt att göra politiska linjedragningar om flygplatsnätet under regeringens ramförhandlingar under våren.

Under 2014 fortsätter förutom behandlingen av flygplatsnätet och servicenivån också behandlingen av strategins andra temahelheter, såsom flygtrafiktjänstärenden, säkerhets-, miljö och utbildningsärenden så att de här temana och de åtgärdsrekommendationer som gäller dem presenteras först i slutrapporten.

BILAGA: Lägesrapport om flygtrafikstrategin (på finska) / www.lvm.fi/lentoliikennestrategia

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 34 2497
Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2311