Lentoliikennestrategian valmistelu jatkuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2013 12.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syyskuussa 2012 lentoliikennestrategian valmistelun. Strategian pitäisi valmistua vuoden 2014 lopulla. Strategian valmistelusta vastaava työryhmä antoi 17.12.2013 työn puolivälissä väliraportin. Väliraportti on ennen kaikkea tilannekatsaus tähän mennessä tehdystä työstä ja raportissa keskitytään erityisesti lentoasemaverkkoon ja lentoliikenteen palvelutasoon. Väliraportissa todetaan, että kaukohenkilöliikenteen palvelutasoa on katsottava kokonaisuutena koko joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta. Nykyisen, ja jopa paremman, palvelutason turvaaminen voi olla mahdollista myös nykyistä rajatumman lentoasemaverkon puitteissa, jos isommiksi kokonaisuuksiksi kootut matkustajavirrat houkuttelevat lentoyhtiöitä tarjoamaan tiheämpiä vuorovälejä tai sopivampia aikatauluja. Työryhmä toteaa, että lentoasema sinällään ei ole itsetarkoitus, vaan sen avulla luodaan edellytyksiä lentoliikennepalvelujen tarjonnalle. Lentoyhtiöt itse päättävät kaupalliselta pohjalta, minne, kuinka paljon ja millaisilla ehdoilla lentoyhtiöiden on tarkoituksenmukaista järjestää lentoyhteyksiä. Helsinki-Vantaan lentoasema on Aasian ja Euroopan välisessä lentoliikenteessä noussut yhdeksi suurimmista mannertenvälisten lentojen solmukohdista. Kilpailu kansainvälisen lentoliikenteen siirtomatkustajista on kuitenkin kiristymässä mm. Pietari-Pulkovon lentoaseman avattua uuden terminaalin.

Valtioneuvoston elokuussa 2013 tekemä päätös Finavian pääomittamisesta 200 miljoonalla eurolla onkin tärkeä, jotta Helsinki-Vantaan lentoasemalla voidaan käynnistää mittavat kehittämis- ja laajennusinvestoinnit Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Lentoliikennestrategian valmistelu jatkuu vaikutusarvion laadinnalla. Vaikutusarviossa olisi tarkoitus arvioida erilaisten lentoasemaverkkovaihtoehtojen vaikutuksia alueelliseen saavutettavuuteen. Vaikutusarviot valmistuvat niin, että mahdollisia poliittisia linjauksia lentoasemaverkostosta on mahdollista tehdä hallituksen kevään kehysriihessä.

Vuoden 2014 aikana jatketaan lentoasemaverkon ja palvelutason lisäksi myös strategian muiden teemakokonaisuuksien, kuten lennonvarmistus-, turvallisuus-, ympäristö- ja koulutusasioiden käsittelyä niin, että nämä teemat ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset esitetään vasta loppuraportissa.

Lisätietoja:

liikenneministerin erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325
liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 34 2497
neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 0295 34 2311