Tiedotteet

 • Lindén tyytyväinen kilpailun lisääntymiseen tunnistusmarkkinoilla

  Tiedote 30.11.2010

  Viestintäministeri Suvi Lindén on tyytyväinen suurimpien teleyritysten DNA:n, Elisan ja TeliaSoneran päätöksestä lähteä tarjoamaan mobiilivarmennetta kuluttajille ja palveluntarjoajille.

  viestintä 2010 Suvi Lindén
 • Lindén: Laadukkaat digitaaliset palvelut tuottavuuden vetureiksi

  Tiedote 26.11.2010

  - Tieto- ja viestintäteknologioiden fiksulla hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi tuottavuuden ja talouden kasvuun. Tietoyhteiskunnan ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen on...

  viestintä 2010 Suvi Lindén
 • Tietoyhteiskuntaa kehittämällä tuottavuus kasvuun

  Tiedote 26.11.2010

  Tietoyhteiskuntakehityksellä ja digitalisoinnilla on merkittävä rooli koko Suomen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Kun tieto- ja viestintäteknologioita käytetään...

  viestintä 2010 Suvi Lindén
 • Valtion osakeyhtiö luotsaukseen

  Tiedote 25.11.2010

  Eduskunta on hyväksynyt, että luotsausliikelaitos Finnpilot muutetaan kokonaan valtion omistamaksi osakeyhtiöiksi vuoden 2011 alussa. Yhtiön päätoimialana olisi luotsauspalvelu Suomen vesialueilla.

  liikenne 2010
 • Tiukemmat tyyppihyväksyntärajat kevyille moottoriajoneuvoille

  Tiedote 25.11.2010

  Euroopan unionin komissio haluaa tiukentaa L-luokan ajoneuvojen, kuten mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia tyyppihyväksyntävaatimuksia sekä...

  liikenne 2010
 • Hallitus kannattaa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamista

  Tiedote 18.11.2010

  EU:n komissio on antanut esityksen yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamisesta. Komission tavoitteena on rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantaminen.

  liikenne 2010
 • Uusi rautatielaki muuttaisi yksityisrautateiden asemaa

  Tiedote 18.11.2010

  Hallitus esittää, että rautateitä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan ja yhtenäistetään. Suurimmat muutokset kohdistuisivat yksityisraiteisiin ja niiden haltijoihin, kaluston...

  liikenne 2010
 • Liikenne- ja viestintäministeriö täsmentää liikennerahojen kohdentamista

  Tiedote 12.11.2010

  Joukkoliikenteelle valtion talousarviossa osoitettuja alueellisen joukkoliikenteen määrärahoja ei ole siirretty suurille kaupungeille, kuten Helsingille, Turulle, Tampereelle ja Oululle....

  liikenne 2010
 • Ympäristöystävällisille aluksille investointitukea

  Tiedote 11.11.2010

  Suomalaisen varustamon on mahdollista saada tukea hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Tukea voidaan myöntää uudelle ympäristöystävälliselle alukselle ylimääräisiin...

  liikenne 2010 Anu Vehviläinen
 • Lentoliikenteen valvontamaksu nostetaan yhteen euroon

  Tiedote 11.11.2010

  Lentoliikenteen valvontamaksu on nousemassa 0,80 eurosta yhteen euroon. Maksua korotetaan, koska valvontamaksun tuotto ei kata valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia. Taustalla on...

  liikenne 2010 Anu Vehviläinen
 • Suomi kannattaa EU:n tietoturvaviraston toiminnan jatkamista

  Tiedote 11.11.2010

  Valtioneuvosto kannattaa EU:n verkko- ja tietoturvaviraston ENISA:n toiminnan jatkamista viidellä vuodella sekä samalla viraston toiminnan tehostamista ja nykyaikaistamista.

  viestintä 2010
 • Helsingin seudulle uusi radiokanava

  Tiedote 11.11.2010

  Valtioneuvosto on myöntänyt NRJ Finland Oy:lle paikallisradioluvan taajuudella Espoo 99,4 MHz, joka kuuluu Helsingin alueella.

  viestintä radio 2010
 • Hallitus haluaa vauhdittaa postialan neuvotteluja

  Tiedote 5.11.2010

  Hallituksen piirissä on 5. marraskuuta sovittu, että eduskunnalle annettua postilakiesitystä voidaan muuttaa valiokuntakäsittelyssä, mikäli postialan työmarkkinaosapuolet pääsevät sopuun...

  viestintä 2010
 • Vehviläinen oudoksuu komission rikkomusmenettelyä Suomea kohtaan

  Tiedote 29.10.2010

  Suomi sai torstaina EU:n komissiolta virallisen huomautuksen Suomen ja Venäjän välisestä lentoliikennesopimuksesta. Komissio katsoo, että sopimukset ovat vastoin EU:n yleisiä...

  liikenne 2010
 • EU:n telepaketti parantaa kuluttajan oikeuksia myös Suomessa

  Tiedote 28.10.2010

  Eduskunta saa käsiteltäväkseen useita lakiesityksiä, joilla Euroopan unionin televiestinnän lakipaketti saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Hallitus hyväksyi lakiesitysten sisällön 28. lokakuuta.

  viestintä 2010
 • Laivojen ympäristötuki hakuun marraskuussa

  Tiedote 27.10.2010

  Liikenne- ja viestintäministeriössä viimeistellään meriliikenteen uudisalusten ympäristötukiohjelmaa ja sitä koskevaa asetusta. Asetus käsitellään valtioneuvoston istunnossa marraskuussa. Kun...

  liikenne 2010
 • Talviaikaan palataan ensi viikonloppuna

  Tiedote 27.10.2010

  Kesäaika päättyy ja talvi- eli normaaliaikaan palataan ensi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti taaksepäin sunnuntaina 31. lokakuuta aamuyöllä klo 4.00.

  yleinen 2010
 • Suomi mukana älyliikenteen maailmankonferenssissa

  Tiedote 22.10.2010

  Suomi osallistuu 24.-29. lokakuuta Etelä-Korean Busanissa pidettävään älyliikenteen maailmankonferenssiin osana Euroopan näyttelypaviljonkia.

  liikenne 2010 älykäs liikenne
 • Hallitus päätti langattomien mikrofonien taajuuksista

  Tiedote 21.10.2010

  Hallitus on päättänyt, mitkä taajuudet varataan langattomien eli radiomikrofonien käyttöön.

  viestintä 2010
 • Hallitus esittää Saimaan kanavan valtiosopimuksen hyväksymistä

  Tiedote 21.10.2010

  Hallitus esittää Suomen ja Venäjän välisen Saimaan kanavan vuokraamista ja alusliikennettä koskevan valtiosopimuksen hyväksymistä. Suomi vuokraa Venäjältä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan...

  liikenne 2010