Alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2010 13.57
Tiedote

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tulee pakolliseksi.

Hallitus esitti alkolukon käyttöä ja hyväksyntää koskevien lakien vahvistamista torstaina 9. joulukuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 10. joulukuuta 2010. Molemmat lait tulevat voimaan 1. elokuuta 2011.

Lain myötä nykyinen alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi. Alkolukotonta ajoneuvoa voi käyttää tilapäisesti enintään viisi arkipäivää, mutta poikkeustilanteesta on ilmoitettava viipymättä kuljetuksen tilaajalle. Tilausajoina hoidettavat koulu- ja päivähoitokuljetukset ajetaan takseilla ja linja-autoilla.

Jatkossa käyttöön hyväksyttävien alkolukkomallien on täytettävä ajoneuvolain ja vähintään eurooppalaisen Suomessa hyväksytyn standardin (EN-SFS-standardi) vaatimukset tai jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavat kansalliset vaatimukset. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa alkolukon asentamisen jälkeen. Laitteiden hyväksynnät Suomessa tekee Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto myös ylläpitää luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista.

Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus, joka määrätään päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.

Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän.

Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Ammattiliikenne ei ole poikkeus rattijuopumusten suhteen.


Lisätietoja:
Hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. (09) 160 28569, 0400 693544