Alkolås blir obligatoriskt vid skol- och dagvårdskörningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 13.57 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Det blir obligatoriskt att använda alkolås vid skol- och dagvårdskörningar som ordnas som beställningstrafik.

Regeringen föreslog torsdagen den 9 december 2010 att de lagar som gäller användning och godkännande av alkolås ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen den 10 december 2010. Bägge lagarna träder i kraft den 1 augusti 2011.

I och med lagen blir det obligatoriskt att använda alkolås då det tidigare endast har rekommenderats. Det blir tillåtet att tillfälligt använda en bil utan alkolås i högst fem dagar, men den som beställt körningen ska omedelbart underrättas om undantagssituationen. De skol- och dagvårdskörningar som ordnas som beställningstrafik körs med taxibilar och bussar.

De modeller av alkolås som används i Finland ska i fortsättningen uppfylla minst de krav som föreskrivs i fordonslagen och den standard som är godkänd i Finland (SFS-EN-standarden), eller motsvarande nationella krav som föreskrivs i ett annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fordonet behöver inte genomgå ändringsbesiktning efter att alkolåset installerats. I Finland fattas besluten om godkännande av alkolås av Trafiksäkerhetsverket. Verket upprätthåller också en förteckning över vilka modeller som är godkända samt över auktoriserade installations- och serviceverkstäder.

Den som underlåter att använda alkolås ska dömas till dagsböter. Övervakningen av att alkolåset används kommer att skötas som en del av den normala trafikövervakningen.

Alkolåset är en separat anordning som installeras i fordonet och som hindrar fordonet från att starta om det i förarens utandningsluft finns alkohol som motsvarar en halt på cirka 0,2 promille eller mer.

Alkohol ligger bakom ungefär var fjärde dödsolycka i vägtrafiken i Finland och vid ungefär var sjätte olycka där någon skadas. Yrkestrafiken är inget undantag i fråga om antalet rattfyllerifall.

Ytterligare information:
överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569, 0400 693544