Luotsauksen vahingonkorvaussäännöksiin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 13.53
Tiedote

Luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamista koskevat säännökset siirretään vahingonkorvauslaista luotsauslakiin.

Hallitus esitti luotsauslain vahvistamista 2. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2011.

Lakimuutoksella luotsausta harjoittavasta yhtiöstä tulee rajoitetusti korvausvelvollinen silloin, kun vahinko on tahallinen tai aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. Luotsausyhtiön vahingonkorvausvastuu olisi enintään 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Luotsin omaa korvausvastuuta ei laajenneta. Se määräytyy edelleen vahingonkorvauslain ja merilain säännösten mukaan.

Vahingonkorvauslaista poistetaan erityissäännös, jolla määritellään valtion ja kuntien vastuita luotsauksessa aiheutetuista vahingoista. Muutokset liittyvät Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen, joka tapahtuu 1.1.2011.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. 09 160 28009, 040 535 0574