Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin hinnankorotuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2010 14.23
Tiedote

Liikenteenturvallisuusviraston perimiin maksuihin tulee keskimäärin yhdeksän prosentin korotus vuoden 2011 alussa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta hyväksyi liikenne- ja viestintäministeriön esityksen Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisia suoritteita ja niiden maksuperusteita sekä muita maksuja koskevaksi asetukseksi 15. joulukuuta 2010. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asetus säätelee Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) palveluistaan perimiä maksuja. Viraston maksuasetus sisältää yhteensä noin 650 maksullista suoritetta.

Viraston maksuihin tulee keskimäärin yhdeksän prosentin korotus. Suurimmat korotukset tulevat merenkulun maksuihin (12-13 %) ja tieliikenteen kuljettajantutkinnosta perittäviin maksuihin (keskimäärin 40 %). Valtaosin muut tieliikenteen maksut säilyvät nykyisellä tasolla.

Viraston maksullisen toiminnan tuotoista pääosa muodostuu palveluista perittävistä maksuista. Viraston menot ovat kasvaneet noin 2,7 miljoonaa euroa talousarvioesityksessä esitetystä luvuista. Pääasiallisena syynä on ollut tieliikenteen kuljettajatutkintojen kilpailutus, jonka myötä kuljettajatutkintojen palvelukorvaukset nousevat noin 40 prosenttia.

Vuonna 2011 viraston maksullisen toiminnan kokonaistulojen odotetaan olevan 91 439 000 euroa (ennakoidut tulot 2010: 81 271 000 euroa) ja kokonaismenojen 87 729 000 euroa (ennakoidut menot 2010: 80 151 000 euroa).

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Sabina Lindström, puh. 09 160 28576, 040 527 6103