Liikenteen ajantasainen tilannekuva toimivaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2010 13.15
Tiedote

Liikenteen eri vastuutahojen on kehitettävä ja ylläpidettävä ajantasaista liikenteen tilannekuvaa. Tilannekuvan välittämistä kaikkien liikennemuotojen asiakkaille tulee tehostaa. Eri toimijoiden rooleja ja vastuukysymyksiä tulee selkeyttää.

Näihin tuloksiin päätyi liikennejärjestelmän talvikestävyyttä pohtinut työryhmä, joka luovutti mietintönsä 1.12.2010 liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

Viime vuosien lauhat talvet ovat vähentäneet varautumista talviliikenteen häiriöihin. Ankara talvi 2009 - 2010 muistutti liikennejärjestelmämme haavoittuvuudesta. Siksi työryhmä esittää, että Liikennevirasto laatii tieliikenteen talvikestävyyden kokonaisriskiarvioinnin. Siinä tulee käydä läpi eri osapuolten toimintatavat, ohjeistukset ja informaation toimivuus.

Rautatieliikenteessä panostetaan ennakoivaan kunnossapitoon sekä radanpidon että kaluston osalta. Kalustossa on oltava riittävä huoltovara. VR laatii häiriötilanteiden varalle erillisen liikennöintisuunnitelman, joka otetaan käyttöön aiempaa herkemmin.

Liikennevirasto puolestaan kehittää rautatieliikenteen matkustajainformaatiota asemilla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että jatkossa matkustaja tietää liikennetilanteen ja voi saada tietoa korvaavista kulkumuodoista. Helsingin työssäkäyntialueella HSL:n ja VR:n tulee parantaa yhteistä häiriötilanteiden tiedotusta.

Vehviläinen perää parempaa tiedotusta matkustajille

Myös liikenneministeri Anu Vehviläinen perää matkustajien parempaa tiedonsaantia.
- Häiriötilanteissa on välttämätöntä, että matkustajat saavat ajantasaista tietoa palveluista ja vaihtoehdoista. Tämä edellyttää viranomaisten ja liikennöitsijöiden entistä tiiviimpää yhteistyötä. Myös uusi tekniikka tarjoaa mahdollisuudet tiedotuksen tehostamiseen, sanoi ministeri Vehviläinen vastaanottaessaan työryhmän mietinnön.

Vehviläinen muistutti merenkulun merkityksestä koko Suomen kansantaloudelle. Liikennöinti talvioloissa ei suju samalla vauhdilla kuin avovesiaikaan.
- Jäänmurtotoiminnan sujuvuuteen kiinnitetään viimetalvisten kokemusten pohjalta entistä enemmän huomiota, lupasi Vehviläinen.

Yhteistyön ja hankintamallien merkitys korostuu

Työryhmä esittää, että kaupunkiliikenteen tilannekuvan aikaansaamiseksi käynnistetään kaupunkikohtaisia kehitysprojekteja, joissa keskeisinä toimijoina ovat kaupunki, joukkoliikennepalvelujen järjestäjät ja tuottajat sekä Liikennevirasto. Tilannekuvan pohjalta on mahdollista synnyttää myös kaupallisia palveluja, kuten yksilöllisiä liikennetiedotteita.

Työryhmä painottaa yhteistyön merkitystä. Poikkeustilanteita varten laaditaan yhteisiä toimintamalleja, joita harjoitellaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Liikennejärjestelmän talvikestävyyden näkökulmasta liikennejärjestelmän kunnossapitopalveluiden hankinnassa tärkeitä asioita ovat poikkeuksellisten sääolojen varautumissuunnitelmat, kunnossapidon periaatteet sekä mahdollisuus ja velvollisuus poikkeusoloissa siirtää resursseja kriittisille väylästön osille.

Lisätietoja: hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. 040 837 8794