Lisää valinnanvaraa katsastukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2010 14.25
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen katsastustoiminnan uudistamista koskevien lakien sisällöstä 9. joulukuuta 2010.

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan uudistus tuo kansalaisille valinnanvaraa ja joustavuutta autojen määräaikaiskatsastuksiin. - Lisäksi tavoitteena on katsastushintojen kohtuullistaminen ja katsastustoimipaikkojen määrän lisääminen koko maassa.

Lain muutoksella halutaan helpottaa alalle tuloa. Raskaan ja kevyen kaluston katsastus erotettaisiin toisistaan. Määräaikaiskatsastuksista liki 95 prosenttia koskee enintään 3,5 tonnin autoja. Kaikkiaan määräaikaiskatsastuksessa käy noin 2,4 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa.

Hallituksen esitys tarjoaa esimerkiksi autokorjaamoille mahdollisuuden suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella.

- Korjaus- ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja. Katsastaja ei saisi katsastaa omia tai lähipiirinsä autoja eikä myöskään korjaamaansa autoa. Katsastusluvan omaava yritys ei saisi katsastaa omistamiaan autoja. Katsastus olisi organisoitava erilleen saman yrityksen muusta toiminnasta, listaa Vehviläinen toimia, joilla varmistetaan katsastuksen riippumattomuus.

Muutoksia on tulossa myös katsastajien peruskoulutusvaatimuksiin. Nyt katsastajat ovat insinööri- tai teknikkokoulutuksen saaneita. Teknikkokoulutusta ei enää ole tarjolla. Siksi hallitus esittää, että määräaikaiskatsastuksiin peruskoulutuksena oikeuttaisi myös ammattitutkinto ja riittävä kokemus alalla toimimisesta.


Katsastustoiminta tarkempaan seurantaan

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntäisi katsastukseen oikeuttavat toimiluvat, jotka olisivat voimassa toistaiseksi. Trafi valvoisi sekä yksittäisen katsastusaseman että katsastajan toimintaa seuraamalla mm. hylkäysprosentteja. Samoin Trafi tekisi valvontakäyntejä katsastuspaikoille ja voisi ottaa hyväksytyn tai hylätyn auton uudelleen omaan tarkasteluunsa.

Liikenteen turvallisuusvirasto perustaisi julkisen rekisterin, josta netin kautta voi ennalta tarkistaa tiedot katsastusta tarjoavien yritysten palveluista ja hinnoista katsastuslajeittain.

- Nämä kaikki lisäävät toimialan avoimuutta ja koituvat kuluttajan hyväksi, uskoo liikenneministeri Vehviläinen.

Hallituksen lakiesitys perustuu useisiin tutkimuksiin. Monessa Euroopan maassa esimerkiksi autokorjaamot ovat oikeutettuja tekemään ajoneuvojen katsastuksia. Tällainen järjestely on esimerkiksi Iso-Britanniassa, Hollannissa, Itävallassa, Italiassa, Ranskassa ja Norjassa. Saksassa ja Tanskassa voidaan puolestaan katsastuksia tehdä autokorjaamon tiloissa.

Katsastuslupalain uusimisen yhteydessä on tarkoitus uudistaa myös ajoneuvojen yksittäishyväksyntää koskevat säännökset ja muuttaa nykyinen katsastustoiminnan valvontamaksu veroluontoiseksi katsastustoiminnan valvontamaksuksi.

Ajoneuvojen katsastusta ja katsastuksen valvontamaksua koskevat lait on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi voimaan vuoden 2013 alusta.


Lisätietoja:

Liikenneneuvos Kari Saari, Liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28557, 050 558 7461
Erityisavustaja Helena Pakarinen, Liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 388 0011