Tiedotteet

 • EU:n nettiturvallisuusohjelmalle jatkoa vuoteen 2013

  Tiedote 9.12.2008

  Euroopan unionin ministerineuvosto hyväksyi 9. joulukuuta uuden Safer Internet -ohjelman vuosiksi 2009-2013. Toimintaohjelma alkaa 1. tammikuuta ja sen budjetti on 55 miljoonaa euroa.

  viestintä 2008
 • Teleyritysten asiakaspalvelu parantumassa - seuraavaksi huomio laajakaistamarkkinointiin

  Tiedote 9.12.2008

  Viestintäministeri Suvi Lindén on saanut TeliaSoneralta ja Elisalta lisäselvitykset siitä, miten yritysten asiakaspalvelu on kehittynyt loppuvuoden aikana. Annetut selvitykset kertovat tilanteen...

  viestintä 2008
 • Liikennehallinnon sijoittamisselvitykset käyntiin

  Tiedote 8.12.2008

  Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt uusien liikennehallinnon virastojen, väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston sijoittamisselvitysten tekemisen.

  liikenne 2008
 • Eurovinjetti ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila liikenneministerien aiheina

  Tiedote 5.12.2008

  Ulkoisten kustannusten lisääminen kuorma-autoilta kerättäviin tietulleihin eli niin kutsutun eurovinjetti-direktiivin muutosehdotus sekä eurooppalaisen ilmatilaa koskevan lainsäädännön uudistaminen...

  liikenne 2008
 • Kansallinen tietoturvastrategia uusittiin

  Tiedote 4.12.2008

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden kansallisen tietoturvastrategian vuosiksi 2009-2015. Hallituksen 4. joulukuuta tekemän periaatepäätöksen mukaiselle strategialle tehdään konkreettinen...

  viestintä 2008
 • Laajakaistaohjelmalle hallituksen siunaus

  Tiedote 4.12.2008

  Hallitus on sinetöinyt periaatepäätöksellä kansallisen laajakaistaohjelman toteuttamisen. Päätös tehtiin valtioneuvoston istunnossa 4. joulukuuta. Rahoituskysymykset ratkaistiin marraskuun lopussa...

  viestintä 2008
 • Romuautojen siirto nopeutuu ensi keväänä

  Tiedote 4.12.2008

  Hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot poistetaan säilytyksestä nykyistä nopeammin. Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi aiemman kolmen kuukauden sijasta huhtikuun 2009 alusta alkaen.

  liikenne 2008
 • Väylämaksut laskevat vuodenvaihteessa

  Tiedote 4.12.2008

  Väylämaksujen yksikköhinnat laskevat kaikilla alustyypeillä keskimäärin 1,6 prosenttia vuoden alusta. Väylämaksujen määräytymisperusteet pysyvät ennallaan.

  liikenne 2008
 • Merenkulkulaitokselle uusi johtokunta

  Tiedote 4.12.2008

  Valtioneuvosto asetti 4. joulukuuta Merenkulkulaitokselle uuden johtokunnan vuoden 2009 kestäväksi toimikaudeksi.

  liikenne 2008
 • Pasi Holm selvittämään tie- ja liikennerahastojen käyttöä

  Tiedote 1.12.2008

  Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toimitusjohtaja, tohtori Pasi Holmin selvityshenkilöksi selvittämään tie- ja liikennerahastojen soveltuvuutta ja mahdollista käyttöä liikennehankkeiden...

  liikenne 2008
 • EU:n viestintäministerit yksimielisiä televiestinnän lakipaketin sisällöstä

  Tiedote 27.11.2008

  EU:n teleministerineuvosto päätti sähköisen viestinnän lakipaketin sisällöstä. Lainsäädäntökokonaisuudella uudistetaan EU:n taajuuspolitiikkaa ja selkiytetään kansallisen viestintäpolitiikan asema...

  viestintä 2008
 • Lindén tyytyväinen TeliaSoneran lankaverkkopäätökseen

  Tiedote 26.11.2008

  Viestintäministeri Suvi Lindén on tyytyväinen TeliaSoneran ilmoitukseen, jonka mukaan yhtiö arvioi uudelleen lankapuhelinverkkojen purkamiseen liittyviä toimenpiteitään ja sitoutuu hallituksen...

  viestintä 2008
 • Valtion varoja laajakaistaohjelmaan

  Tiedote 25.11.2008

  Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion osallistumista kansallisen laajakaistaohjelman rahoittamiseen. Julkisen tuen osuus on enintään 67 prosenttia investoinneista siten, että...

  viestintä 2008
 • Viestintäministerit hakevat ratkaisua telepakettiin

  Tiedote 21.11.2008

  EU:n viestintäasioista vastaavat ministerit kokoontuvat 27. marraskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa viestintäministeri Suvi Lindén.

  viestintä 2008
 • EU tukee Suomen väylähankkeita 17 miljoonalla eurolla

  Tiedote 19.11.2008

  Suomi on saanut Euroopan unionilta liikennetukia 17 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin kaikkiaan kolmelle väylähankkeelle.

  liikenne 2008
 • Työryhmä uudistamaan joukkoliikenteen julkista rahoitusta

  Tiedote 18.11.2008

  Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan joukkoliikenteen julkista rahoitusjärjestelmää siten, että se edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla liikennepoliittisten...

  liikenne 2008
 • Helsingin ja Pietarin välistä ratayhteyttä kehitettävä Lahden ja Luumäen kautta

  Tiedote 14.11.2008

  Helsingistä itään suuntautuvaa ratayhteyttä on lähitulevaisuudessa kehitettävä niin, että se kulkee Lahden, Kouvolan ja Luumäen kautta. Tähän lopputulokseen tuli liikenne- ja viestintäministeriö,...

  2008 liikenne
 • Perustuslakivaliokunnalta hyväksyntä tietosuojalain muutokselle

  Tiedote 13.11.2008

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 13. marraskuuta lausuntonsa sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesityksestä. Valiokunnan näkemyksen mukaan esitys on eräin täsmennyksin perustuslain...

  viestintä 2008
 • Vaalimaa avautunee autonkuljetusrekoille

  Tiedote 13.11.2008

  Liikenneministeri Anu Vehviläinen osallistui pääministeri Matti Vanhasen ja Venäjän pääministeri Vladimir Putinin tapaamiseen Moskovassa keskiviikkona. Tapaamisessa sovittiin alustavasti siitä,...

  2008 liikenne
 • Hallitusohjelman kouluhankkeen kärkikoulut valittu

  Tiedote 11.11.2008

  Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa edistävään hankkeeseen on valittu kärkikouluja 12 kunnasta. Hanke on liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja...

  viestintä 2008