Subtv:lle huomautus Big Brotherista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2008 10.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.50
Tiedote

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖJA VIESTINTÄVIRASTO TIEDOTTAVAT

Viestintävirasto on todennut Subtv Oy:n rikkoneen televisio- ja radiolakia. Big Brother Game -ohjelmassa syyskuussa näytetty kuvamateriaali ei ollut soveliasta esitettäväksi alkuiltapäivän ohjelmistossa.

Virasto tutki kyseisenä päivänä lähetetyn ohjelman liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä katsojavalituksen perusteella.

Saamansa kirjallisen selvityksen ja kuvamateriaalin perusteella Viestintävirasto katsoi, että Subtv Oy on rikkonut televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia esittämällä lapsille sopimatonta sisältöä sisältävän ohjelman 4. syyskuuta klo 14.30-15.30.

Televisio- ja radiotoimintalaissa on neljä vedenjakajina toimivaa kellonaikaa ikärajoineen. Alle 11-vuotiaille haitallisia ohjelmia ei saa lähettää arkisin ennen klo 17.00. Muut kellonajat ovat alle 13-vuotiaita koskeva 19.00, alle 15-vuotiaita koskeva 21.00 ja alle 18-vuotiaita koskeva 23.00. Pornografisia ohjelmia ei saa lähettää ennen klo 24.00.

Viestintävirasto antoi Subtv Oy:lle huomautuksen mainitun lainkohdan rikkomisesta. Yhtiö on myöntänyt toimintansa olleen lain vastaista. Viestintävirasto kehottaa Subtv Oy:tä huolehtimaan jatkossa siitä, ettei lapsille sopimatonta materiaalia esitetä ennen laissa määriteltyjä kellonaikoja.


Lindén: Yhtiöiden on
tunnettava vastuunsa

Viestintäministeri Suvi Lindén on tyytyväinen siihen, että Viestintävirasto on puuttunut selvästi lainvastaiseen sisältöön.

- Televisioyhtiöiden on oltava erittäin huolellisia siitä, että lasten ja nuorten nähtäville ei saateta heidän kehitykselleen haitallista sisältöä ja kuvamateriaalia. Yhtiöiden on tunnettava vastuunsa ja toivon, että tämä ratkaisu herättää yhtiöiden itsekritiikin, Lindén toteaa.

- Olen saanut nimenomaan Big Brother -ohjelmasta runsaasti kansalaispalautetta, ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että sopimattomiin sisältöihin puututaan.

Ministeri Lindén keskusteli televisioyhtiöiden kanssa alkusyksystä televisio-ohjelmistojen ikärajojen soveltamisesta myös maksutelevisioon. Laki ei sitä tällä hetkellä edellytä.

Yhtiöt suhtautuvat asiaan positiivisesti oman ohjelmatuotantonsa osalta. Lindén toivoo edelleen yhtiöiltä näkyviä toimenpiteitä asiassa.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, LVM, (09) 160 28324, 0400 500 822
lakimies Henna Hartikainen, Viestintävirasto, (09) 6966 765
neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, LVM, (09) 160 28570, 0400 719 629