Yhden megan laajakaistasta yleispalvelu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2008 13.34
Tiedote

Hallitus esittää yleispalveluvelvoitetta muutettavaksi siten, että kaikille tarjottavan kohtuuhintaisen internet-yhteyden nopeus voidaan nostaa ensivaiheessa yhteen megabittiin sekunnissa. Lisäksi ehdotetaan, että yleispalveluyritykselle asetetut velvoitteet voitaisiin jatkossa asettaa tehokkaasti myös verkkoyritykselle.

Hallitus päätti viestintämarkkinalain muutosta koskevasta esityksestä 11. joulukuuta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2009.

Yleispalvelu tarkoittaa sitä, että yrityksellä on velvollisuus tarjota tietyn tasoisia telepalveluita kiinteässä verkossa tai langattomasti myös silloin, kun se ei ole kaupallisesti kannattavaa.

Jos taloudellinen rasite on yritykselle kohtuuton, korvataan tappiollinen osa toiminnasta valtion varoista. Ministeriön arvio kuitenkin on, että yleispalvelun muutos ei tule edellyttämään valtion tukea. Yleispalveluyrityksiksi on nimetty kymmenen teleyritystä 135 kunnan alueella.

Lakiesityksen mukaan nopeudeltaan yhden megabitin sekunnissa olevan laajakaistan tulee ulottua yleispalveluna jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan laadukkaasti ja kohtuuhintaisesti. Tämä toteutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lakiesitys perustuu hallituksen periaatepäätökseen kansallisesta laajakaistaohjelmasta.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530