Selvitysmies: Älykkään liikenteen ratkaisuilla sujuvuutta liikenteeseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2008 10.32
Tiedote

Älykkään liikenteen eli liikenteen telematiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan merkittävästi lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä hallita häiriötilanteita. Tässä avainasemassa on liikennetiedon ajantasainen välitys. Esimerkiksi kaupunkiliikenteessä häiriöt, kuten tietyöt ja liikenneonnettomuudet ovat suurin yksittäinen ruuhkien syy. Sujuva liikenne myös tuottaa vähemmän päästöjä.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjestelmän parantamiseksi pohtinut selvitysmies Risto Kulmala luovutti raporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle 12. joulukuuta Helsingissä.

Selvitysmies Kulmala esittää, että turvallisuutta edistetään lisäämällä ajantasaista tiedotusta esimerkiksi liikennetilanteesta, kelistä ja säästä sekä tie- ja katuverkkojen kunnosta. Tietoa välitetään mm. muuttuvien opastetaulujen ja liikennemerkkien avulla. Selvitysmies ehdottaa myös, että tiedonkulun edistämiseksi viranomaisten yhteistyöhön perustuvaa häiriötilanteiden hallintaa tehostetaan. Lisäksi väylänpidossa pitäisi siirtyä pelkästä liikenneverkkojen ylläpidosta liikenteen ajantasaiseen ja ennakoivaan hallintaan.

Joukkoliikenteen palvelujen tasoa nostetaan soveltamalla älykkään liikenteen välineitä esimerkiksi sähköisessä maksamisessa ja laajakaistaa hyödyntävissä palveluissa.

Ministeri Vehviläisen mielestä älykkään liikenteen palveluiden tärkein tehtävä on edistää ympäristöystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa arkipäivän liikennejärjestelmää. Vehviläinen pitää tärkeänä, että ihmisille tarjotaan muun muassa luotettavia palveluja, jotka auttavat sopivien reittien valinnassa ja joukkoliikenteen joustavassa käytössä.

Älykäs liikenne nivoutuu lähitulevaisuudessa yhä kiinteämmin liikennepolitiikan tavoitteisiin. Ratkaisuja voidaan hyödyntää mm. mahdollisissa ruuhkamaksuissa.

Kulmala esittelee raportissa laajasti toimintamalleja älykkään liikenteen käyttöönoton edistämiseksi ja käyttöönoton esteiden poistamiseksi ja toiminnan organisoimiseksi. Hän esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi tarvittavan ohjauksen ja tuen hankkimisesta sekä sääntelystä.

Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 09 160 28325, 044 0581 030
kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367, 040 580 0894
liikenneneuvos Seppo Öörni, p. 09 160 28545, 040 577 1179
selvitysmies Risto Kulmala, p. 020 722 4990, 040 502 6254