Uudistus tuo Suomeen Merikeskuksen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2008 15.15
Tiedote

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen Merentutkimuslaitoksen toimintojen uudelleenjärjestelystä. Uudistus selkeyttää tutkimuksen organisointia ja vahvistaa tutkimuslaitosten roolia kansainvälisessä tutkimus- ja tiedeyhteisössä. Selkeämpi työnjako lisää myös tutkimustyön tehokkuutta. Lisäksi edellytykset meriturvallisuuspalveluiden tuotannolle paranevat.

Uudistuksessa Suomen ympäristökeskukseen perustetaan Merikeskus, johon keskitetään meriekologinen tutkimus aavalta mereltä rannikkovesille. Myös tutkimusalus Aranda siirtyy keskuksen hallintaan. Ilmatieteen laitoksen merentutkimuksen ohjelmaan keskitetään fysikaaliseen merentutkimukseen, kuten aallokkoon ja merenkorkeuteen, liittyvä palvelu- ja tutkimustoiminta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2009.

Ennen uudistusta Itämeren biologiseen ja kemialliseen tilaan ja meren suojeluun sekä merelliseen turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus on hajautettuna kolmeen eri laitokseen.
Ilmatieteen laitos ja uudistuksessa lakkautettava Merentutkimuslaitos (MTL) ovat liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa. Ympäristöministeriö ohjaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE).

Monitieteellisessä Merikeskuksessa yhdistyy luonnontieteellinen, taloudellinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Merentutkimuksen yhteys ympäristöpolitiikan valmisteluun ja toimeenpanoon vahvistuu, kun ympäristöministeriön ohjauksessa oleva merentutkimus keskittyy kahden laitoksen sijasta yhteen ja merta tutkitaan jatkossa kokonaisuutena.

Ympäristöministeriö ja SYKE selvittävät parhaillaan mahdollisuuksia saada uudelle Merikeskukselle toimitilat Helsingin Viikistä. Myös tutkimusalus Arandan ja SYKE:een Merentutkimuslaitoksesta siirtyvän henkilöstön resurssit tullaan turvaamaan.

"Merentutkimuksen tehtäväkenttä on viime vuosina kehittynyt ja laajentunut. Uudistuksessa meriturvallisuuteen, Itämeren tilaan ja ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus ja palvelut organisoidaan entistä selkeämmin ja tehokkaammin", toteaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

"Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus ja Ilmatieteen laitoksen merentutkimus ovat entistä vahvempia kumppaneita kansainvälisessä tutkimuksessa ja yhteistyössä sekä pystyvät entistä paremmin kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta", Vehviläinen sanoo.

"Merikeskukseen muodostuu aidosti uusi tutkimusyhteisö ja tutkimusohjelmat, jotka tuovat tuoreita näkökulmia merentutkimukseen. Uskon, että tämä hyödyttää Itämeren suojelua", ympäristöministeri Paula Lehtomäki kertoo.

"Merikeskuksen perustaminen on askel tutkimusyhteistyön tiivistämiseen. Kansainvälisen tason merentutkimusta tehdään tällä hetkellä useassa tutkimuslaitoksessa ja yliopistossa, ennen muuta Merentutkimuslaitoksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat perustaneet koordinaatioryhmän vahvistamaan merentutkimuksen kokonaisvaltaista näkökulmaa ja seuraamaan Merikeskuksen liikkeelle lähtöä", Lehtomäki painottaa.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriö
ylijohtaja Pekka Plathan, p. (09) 160 28340, 050 5668176

Ympäristöministeriö
erityisavustaja Helena Pakarinen, p. 050 388 0011
ylijohtaja Pekka Jalkanen, p. 050 592 8700
hallintojohtaja Riitta Rainio, p. 050 413 0547