Maankäyttö- ja liikennefoorumi edistämään maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2008 15.03
Tiedote

YMPÄRISTÖMINISTERIÖLIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet uuden maankäytön ja liikenteen suunnittelun foorumin edistämään liikennejärjestelmän yhteensovittamista.

Maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamista on peräänkuulutettu jo vuosikymmeniä. Ihmisten keskimääräinen päivittäinen liikennevälineiden käyttö on kasvanut, ja tämä kasvu on ollut viime vuosina lähes yksinomaan henkilöautoilua.

Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen (PARAS) yhteydessä on suurimmille kaupunkiseuduille laadittu kaupunkiseutusuunnitelmat. Näissä suunnitellaan sitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen voidaan parantaa. Tarve yhteensovittamisen kehittämiseen on tuotu yleisesti esille kaupunkiseutusuunnitelmissa.

Maankäyttö- ja liikennefoorumin tavoitteena on edistää maankäytön suunnittelun sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessien lähentymistä ja vuoropuhelua. Lisäksi foorumi edistää maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä kestävien yhdyskuntarakenteiden aikaansaamiseksi ja henkilöautoon sidonnaisen liikkumistarpeen vähentämiseksi. Foorumin tehtäviin kuuluu myös maankäyttöpolitiikan keinoin parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Foorumin tehtävänä on lisäksi tehdä aloitteita ja ehdotuksia päätöksentekoa varten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimista, käynnistää ja ohjata projekteja maankäytön ja liikenteen suunnittelun prosessien vuorovaikutuksen lisäämiseksi, tehdä aloitteita teeman sisällyttämiseksi tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin sekä levittää tutkimustietoa mm. järjestämällä seminaareja.

Foorumin puheenjohtajina toimivat ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä ja ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Foorumissa on jäseniä ministeriöiden edustajien lisäksi mm. Suomen kuntaliitosta, Maakuntaliitoista, Tampereen teknisestä korkeakoulusta, Helsingin yliopistosta, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta sekä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Kouvolan kaupungeista.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, p. 0400 867759, [email protected]
Ylitarkastaja Petteri Katajisto, ympäristöministeriö p. 040 5272855, [email protected]

Ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 552 7260, [email protected]
Liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 552 9039, [email protected]