Tiedotteet

 • Sähkö- ja telekaapeleita voi sijoittaa tiealueelle jo nyt

  Tiedote 30.12.2011

  Tapaninpäivän myrskyjen aiheuttamien laajojen sähkökatkosten vuoksi esille on nostettu tarve lainmuutokseen, jotta sähkö- ja telekaapelit voitaisiin sijoittaa tiealueelle.

  yleinen 2011
 • Family Channel saa jatkaa televisiotoimintaansa

  Tiedote 29.12.2011

  Valtioneuvosto ei aio peruuttaa Family Channel Oy:n televisiotoimilupaa, vaikka yhtiön omistussuhteet ovat muuttumassa. Yhtiö harjoittaa valtakunnallista televisiotoimintaa SuomiTV-kanavalla.

  viestintä 2011
 • Vammaisten perusviestintäpalvelut turvataan

  Tiedote 29.12.2011

  Hallitus turvaa perusviestintäpalvelut vammaisille tänään annetulla asetuksella. Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluliittymän on katettava puhelinpalvelut sekä mahdollistettava...

  viestintä 2011
 • Liikenneturvan hallitukselle uusi puheenjohtaja

  Tiedote 29.12.2011

  Valtioneuvosto on määrännyt Liikenneturvan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Martti Korhosen vuosiksi 2012 ja 2013. Samalla valtioneuvosto määräsi hallitukseen uudet jäsenet...

  liikenne 2011
 • LVM asetti lehtiasiain neuvottelukunnan

  Tiedote 23.12.2011

  Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut lehtiasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on vastata osaltaan lehdistön toimintaympäristön murroksen haasteisiin. Neuvottelukunta toimii...

  viestintä 2011
 • Kaukoliikenteen palvelutasolle tavoitteet

  Tiedote 22.12.2011

  Kaukoliikenteen linja-auto-, raide- ja lentoliikenteelle on ensimmäistä kertaa määritelty valtakunnallinen liikenteen palvelutaso. Määrittely on liikenne- ja viestintäministeriön näkemys siitä,...

  liikenne 2011
 • Neuvottelukunta vaarallisten aineiden kuljetuksille

  Tiedote 21.12.2011

  Valtioneuvosto on asettanut vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2014.

  liikenne 2011
 • Vuodenvaihteen 2011-2012 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

  Tiedote 21.12.2011

  Televisiomaksu peritään vielä 2012 - nousua kolme prosenttia

  yleinen 2011
 • MTV:lle uusi valtakunnallinen ohjelmistolupa

  Tiedote 21.12.2011

  Valtioneuvosto on myöntänyt MTV Oy:lle uuden ohjelmistoluvan valtakunnalliseen kanavanippuun A. MTV Oy lähettää AVA-kanavalla standardilähetyksiä.

  viestintä 2011
 • SBS Finland saa ostaa Radio Pookin

  Tiedote 21.12.2011

  Valtioneuvosto on hyväksynyt Radio Pookin ennakkopäätöshakemuksen määräysvallan muuttamisesta. Pookin osake-enemmistön ostaa SBS Finland Oy.

  viestintä 2011
 • Taksilupien myöntämiseen tarkennuksia

  Tiedote 21.12.2011

  Taksiliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä koskevaa sääntelyä selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Lisäksi laista poistetaan mahdollisuus...

  liikenne 2011
 • Liittymien puhelinmarkkinointi halutaan kieltää

  Tiedote 21.12.2011

  Hallitus ehdottaa matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltämistä kolmeksi vuodeksi. Määräaikaisella säännöksellä kiellettäisiin kaikki uusiin asiakkaisiin kohdistuva puhelinmarkkinointi....

  viestintä 2011
 • Ylen rahoituksesta periaatepäätös

  Tiedote 21.12.2011

  Valtioneuvosto on tehnyt Yleisradion rahoitusta koskevan periaatepäätöksen. Päätös perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien 16. joulukuuta antamaan julkilausumaan.

  viestintä 2011
 • Komissio hyväksyi suomalaisalusten ympäristötukiohjelman

  Tiedote 19.12.2011

  Euroopan komissio on hyväksynyt alusten ympäristönsuojeluun tarkoitetun tukiohjelman. Komissio katsoo päätöksessään, että Suomen tukiohjelma täyttää ympäristönsuojelutuen suuntaviivoissa esitetyt...

  liikenne 2011
 • Ministeri Kiuru: Parlamentaarinen yhteisymmärrys turvaa Ylen tulevaisuuden

  Tiedote 16.12.2011

  Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru sopivat 16. joulukuuta Yleisradion julkisen palvelun rahoituksesta ja sisällöstä sekä Ylen ohjauksesta ja valvonnasta....

  viestintä 2011 Krista Kiuru
 • Tavarankuljetusten harmaan talouden estämiseksi uusia toimia

  Tiedote 15.12.2011

  Tavarankuljetusten harmaan talouden kitkemiseksi on tulossa uusia keinoja. Alan yritysten valvontaa tehostetaan ja yritysten riskiluokituksen määrittely tiukkenee. Osittain muutokset johtuvat...

  liikenne 2011
 • Väylämaksuihin korotuksia

  Tiedote 15.12.2011

  Hallitus esittää 9,5 prosentin korotuksia merenkulun väylämaksuihin. Maksukorotukset esitetään kohdennettavaksi tasaisesti kaikkiin maksuluokkiin.

  liikenne 2011
 • EU:n liikenneministerikokouksessa esillä Euroopan laajuiset liikenneverkot ja lentoliikenteen päästökauppa

  Tiedote 12.12.2011

  EU:n liikenneministerit kokoontuivat 12. joulukuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen

  liikenne 2011
 • Suomi ja Venäjä keskustelivat taajuuskysymyksistä Helsingissä

  Tiedote 9.12.2011

  Suomen ja Venäjän välinen taajuustyöryhmä on keskustellut 800 megahertsin taajuusalueen laajakaistakäyttöön liittyvistä yksityiskohdista. Työryhmä kokoontui 9. joulukuuta Helsingissä.

  viestintä 2011 Krista Kiuru
 • Meriturvallisuuteen parannuksia

  Tiedote 8.12.2011

  Meriturvallisuus paranee ja uusien merionnettomuuksien riski pienenee. Esimerkiksi alusliikenteen raportointi- ja ilmoittautumismenettelyistä ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta...

  liikenne 2011