Sähkö- ja telekaapeleita voi sijoittaa tiealueelle jo nyt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2011 11.06
Tiedote

Tapaninpäivän myrskyjen aiheuttamien laajojen sähkökatkosten vuoksi esille on nostettu tarve lainmuutokseen, jotta sähkö- ja telekaapelit voitaisiin sijoittaa tiealueelle.

Tämä on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön mukaan. Maantielaki, ratalaki ja viestintämarkkinalaki mahdollistavat sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisen maanteiden varsille.

Maantiet ja radat voidaan nähdä infrakäytävinä, joiden varrelle voidaan sijoittaa yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävää infrastruktuuria. Tienpitäjän luvalla tiealueelle voidaan sijoittaa sähköjohtoja ja -kaapeleita, telekaapeleita, maakaasuputkia, kaukolämpöputkia, vesi- ja viemäriputkia, biokaasuputkistoja ja tuulimyllyjen putkistoja.

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ratkaisee keskitetysti kaikki maanteille sijoitettavien laitteiden lupahakemukset. Lupahakemuksia on ratkaistu tänä vuonna noin 2400 kpl. Kaikki hakijat ovat saaneet luvan.

Kaapeleiden paikkoja tiealueilla on jouduttu sovittelemaan. Varsinkin Etelä-Suomessa tiealueet ovat paikoin jo niin täynnä kaapeleita ja johtoja, että uusien sijoittaminen on haasteellista. Uusia teitä rakennettaessa tehdään jo nyt putkitukset valmiiksi kaapeleiden sijoittamista varten.

ELY-keskus noudattaa lupaehdoissa ohjeita "Telekaapelit ja maantiet" vuodelta 2009 sekä "Sähköjohdot ja maantiet" vuodelta 2011. Ohjeita laatimassa ovat olleet myös tietoliikenteen ja energia-alan etujärjestöt ja sähköyhtiöt.

Vuonna 2012 valmisteltavan maantielain ja ratalain muutospaketin yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriö selvittää lainmuutosta, jolla kaapeleiden sijoittamistarve voitaisiin ottaa huomioon jo lunastettaessa maata tietä varten. Alue voitaisiin tällöin hankkia maanomistajalta laajempana kuin vain tietä varten tarvittaisiin. Lakihankkeen yhteydessä arvioidaan myös tarvetta muuttaa yksityistielakia.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 09 160 28389
Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. 09 160 28483, 040 763 1479