Kaukoliikenteen palvelutasolle tavoitteet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2011 13.54
Tiedote

Kaukoliikenteen linja-auto-, raide- ja lentoliikenteelle on ensimmäistä kertaa määritelty valtakunnallinen liikenteen palvelutaso. Määrittely on liikenne- ja viestintäministeriön näkemys siitä, miten tätä valtakunnallista joukkoliikennettä tulisi kehittää vuosien 2012-2015 aikana.

Palvelutaso ohjaa toimivaltaisia viranomaisia ja auttaa liikenteenharjoittajia kehittämään toimintaansa vastaamaan päätöksessä esitettyjä tavoitteita. Riittävällä palvelutasolla pyritään kansalaisten tasa-arvoisuuteen ja hyvinvointiin. Päätös ei kuitenkaan muodosta subjektiivista oikeutta joukkoliikenteeseen, eli yksittäinen kansalainen ei tämän päätöksen perusteella voi vaatia palvelua.

Palvelutasomäärittelyllä ei oteta kantaa liikenteen järjestämistapaan. Kaukoliikenne on lähtökohtaisesti itsekannattavaa ja markkinaehtoista. Valtio on tukenut joukkoliikennettä vuosittain noin sadalla miljoonalla eurolla.

Palvelutaso koskee liikennemuotojen yhteenlaskettua kokonaistarjontaa. Valtakunnallinen palvelutaso on jaettu viiteen luokkaan. Määrällisten kriteerien lisäksi palvelutasoille on asetettu laadullisia tekijöitä, esim. turvallisuutta ja esteettömyyttä koskevia tavoitteita.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kunnalliset toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät oman toimivalta-alueensa liikenteen palvelutason tämän vuoden loppuun mennessä.

Valtakunnallinen palvelutasomäärittely on valmisteltu yhdessä Liikenneviraston kanssa sekä laajassa yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten, liikenteenharjoittajien, etujärjestöjen, eri asiakasryhmien edustajien sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367
neuvotteleva virkamies Piia Karjalainen, p. 040 500 6410