Vammaisten perusviestintäpalvelut turvataan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2011 13.52
Tiedote

Hallitus turvaa perusviestintäpalvelut vammaisille tänään annetulla asetuksella. Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluliittymän on katettava puhelinpalvelut sekä mahdollistettava tarkoituksenmukainen internetyhteys kaikille käyttäjille.

Uusi asetus turvaa muun muassa kuulo- ja puhevammaisten mahdollisuudet soittaa ja vastaanottaa videopuheluja ja käyttää etätulkkausta internetissä sekä lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä hätäpalveluiden käyttämiseksi.

Lisäksi asetuksella turvataan näkövammaisten mahdollisuus saada puhelinliittymän hoitoa koskeva asiakaspalvelu ja laskutus esteettömässä muodossa.

Asetus edellyttää, että yleispalveluvelvollisen teleyrityksen on tarjottava kuulo- tai puhevammaisille yhden megabitin yleispalvelun ohella yhteys, jossa sekä lähtevän että saapuvan datan vähimmäisnopeus on 512 kilobittiä sekunnissa.

Yleinen yhden megabitin nopeus koskee vain saapuvaa liikennettä, mutta esimerkiksi videopuhelut ja etätulkkaus edellyttävät internet-yhteyttä, jossa myös lähtevä liikenne on riittävän nopeaa. Nopeuden turvaaminen on Viestintäviraston nimeämien yleispalveluvelvollisten teleyritysten vastuulla.

Hallitus päätti kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksia koskevan asetuksen sisällöstä 29. joulukuuta 2011. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 9. tammikuuta 2012.

Asetusta sovelletaan yleispalveluvelvollisiin teleyrityksiin sen jälkeen, kun Viestintävirasto on ensimmäistä kertaa asetuksen voimaantulon jälkeen täydentänyt teleyritysten yleispalvelua koskevia päätöksiä vastaamaan asetuksen velvoitteita.

Lisätietoja:
suunnittelija Elina Thorström, p. 09 160 28460, 040 507 4502