Grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade tryggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2011 13.52 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Regeringen tryggar grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade genom en förordning som utfärdats idag. Enligt kommunikationsmarknadslagen ska en anslutning som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna omfatta telefonitjänster och tillhandahålla en ändamålsenlig internetuppkoppling för alla användare.

Den nya förordningen tryggar bland annat hörsel- och talskadades möjligheter att ringa och ta emot videosamtal, använda distanstolkning via internet samt skicka och ta emot textmeddelanden för nödtjänster.

Genom förordningen tryggas också synskadades möjlighet att få kundservice i frågor som gäller telefonabonnemang och fakturering i tillgänglig form.

Förordningen förutsätter att ett teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster utöver den samhällsomfattande tjänsten med en hastighet på en megabit tillhandahåller hörsel- eller talskadade en förbindelse där minimihastigheten för både utgående och inkommande data är 512 kilobit per sekund.

Den allmänna hastigheten på en megabit gäller endast inkommande trafik, men till exempel videosamtal och distanstolkning kräver en internetuppkoppling där även den utgående trafiken är tillräckligt snabb. Ansvaret för att trygga hastigheten åläggs de teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som Kommunikationsverket utser.

Regeringen beslutade den 29 december 2011 om innehållet i förordningen som gäller minimikraven på de allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade. Förordningen avses träda i kraft den 9 januari 2012.

Förordningen tillämpas på teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster efter det att Kommunikationsverket för första gången efter ikraftträdandet har kompletterat besluten som gäller teleföretagens samhällsomfattande tjänster så att de motsvarar förpliktelserna i förordningen.

Ytterligare information:
Elina Thorström, planerare, tfn 09 160 28460, 040 507 4502